Tomasz Skórka

Tomasz Skórka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: tomasz.skorka@asp.gda.pl

Tomasz Skórka

„W pracy twórczej zajmuję się poszukiwaniem miejsca dla rzeźby w świecie konsumpcji. Poruszając się w obszarze małych, figuratywnych obiektów, próbuję wzmóc przyswajalność dzieł sztuki bez zatracenia ich wartości. Owa popularyzacja skłania mnie do nadawania rzeźbie cech obiektów masowej produkcji, gdyż takie formy łatwo dają się oswoić każdemu człowiekowi. Szukam postaci przedmiotu, który, będąc rzeźbą, stałby się niezbędny w różnych przestrzeniach i niezauważalnie wymuszał akceptację. Liczne próby wygenerowania takich form owocują seriami zwierzęcych przedstawień. Instynktowny w postanowieniu animalizm tematów moich prac wiąże je z naturą, która tak jak rzeźba wydaje się zagrożona wyparciem z ludzkiego świata.”

Urodzony w 1971 roku w Połczynie Zdroju. Studia na ASP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby, dyplom w 1996 roku w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego. Od 1996 roku związany zawodowo z Wydziałem Rzeźby i Intermediów. Obronił doktorat: Rzeźba figuratywna jako urzeczywistnienie fenomenu powtarzalności natury i habilitował się: Rzeźba figuratywna jako zbiór przedmiotów niepotrzebnych.