Monika Jenowein-Patyczek

Monika Jenowein-Patyczek

Monika Jenowein-Patyczek

Wydział: Architektura

E-mail: monika.jenowein-patyczek@asp.gda.pl

Monika Jenowein-Patyczek

„W twórczości artystycznej wykorzystuję wiele mediów. Moje zainteresowania oscylują wokół zagadnienia koloru we wszystkich niemal dziedzinach sztuki i nauki. Tym bardziej, tematem moich poszukiwań artystycznych są mosty, a kolor ich spoiwem, zarówno w fizycznym jak i refleksyjnym sensie. Sprawdzam możliwości identyfikacji "mostów i połączeń", również na bazie naszej kultury, techniki i natury, tzw. kroków milowych w historii ludzkości. Aspekt społeczny i edukacyjny gra rolę równorzędną z artystycznymi działaniami. Efekty tych poszukiwań i badań staram się przedstawiać jako obiekty w przestrzeni publicznej, łącząc kilka dziedzin sztuk wizualnych i tworząc interdyscyplinarne działania i projekty społeczne. Prowadzę laboratorium Koloru – "Wiedza o kolorze" i "Kolor w Kreacji Przestrzeni" na Wydziale Architektury i Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku od 2016 roku.”

Doktorantka Międzywydziałowych Studiów Środowiskowych na Akademii Sztuk Pięknych, promotor prowadzący dr hab. Jacek Staniszewski od 2017 roku.
Absolwentka Manchester Metropolitan University – Business School – kierunek Marketing i Branding, 2008.
Laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w 2003 roku.
Absolwentka ASP Gdańsk, Dyplom z wyróżnieniem u Rektora prof. Jerzego Krechowicza na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, 2001.