Martyna Jastrzębska

Martyna Jastrzębska

Martyna Jastrzębska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: martyna.jastrzebska@asp.gda.pl

Martyna Jastrzębska

„Interesuje mnie modyfikacja znaczeń i symboli obecnych w powszechnej percepcji. W pracy nad realizacjami często odnoszę się do figur widma i ruiny. Szukam rozwiązań budujących narracje wymagające zaangażowania własnej perspektywy odbiorcy.”

Urodzona w 1987 roku; w 2013 roku obroniła na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dyplom magisterski pt.: Once Upon a Time. W 2018 roku uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych za instalację Przymglenie. Od 2016 roku zatrudniona w Katedrze Intermediów na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Pracuje głównie z obiektem i instalacją multimedialną.

Laureatka m.in.: stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury (2015), głównej nagrody na IV Gdańskim Biennale Sztuki (2016), międzynarodowego programu rezydencyjnego NES Artist Residency Iceland (2017), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018), Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury za rok 2019. Uczestniczka licznych wystaw krajowych i zagranicznych.

[2020]