Marcin Zawicki

Marcin Zawicki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: marcin.zawicki@asp.gda.pl

Marcin Zawicki

„Począwszy od magisterskiego cyklu „hollow art” przez „mucus, the boys”, „the fall”, „sporysz”, aż po obecnie tworzone realizacje – niezależnie od warstwy narracyjnej danego cyklu dotykam problemu, siły, przekształcenia i oddziaływania w zależności od użytego medium. W każdym z wymienionych cyklów efektem docelowym jest praca malarska zapośredniczona poprzez fotografię realizacji rzeźbiarskiej. Każde medium ma odmienne właściwości. Pracując w ten sposób staram się odnaleźć moment, kiedy obraz – efekt finałowy – staje się najgłębiej spełniającym moje założenia elementem, zyskując cechy stanowiące „dobrą realizację malarską”. Obserwowanie tych niemożliwych do zdefiniowania (jak się wydaje) procesów, nieuchwytność tej chwili, skłania mnie do skierowania uwagi na prewerbalny kontakt z obrazem. Zyskałem przekonanie, że figurą stanowiącą o sensie istnienia malarstwa jest sama materia malarska spełniająca się w figurze różnicy ikonicznej.”

Urodzony w 1985 roku w Szczecinie, dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku w 2010 roku w pracowni profesor Teresy Miszkin. Asystent w pracowniach rysunku na wydziale Malarstwa na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, oraz instalacjami przestrzennymi. Laureat wielu konkursów, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych.