Maciej Świtała

Maciej Świtała

Maciej Świtała; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura

E-mail: maciej.switala@asp.gda.pl

Maciej Świtała

„Projektując, staram się nie odciskać własnego piętna w przestrzeni – bliżej mi do tradycji architektury jako rzemiosła. Bardzo cenię sobie słowa profesora Zbigniewa Parandowskiego o dobieraniu stosownych i adekwatnych względem problemu rozwiązań projektowych.”

Urodzony w 1967 roku w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Zbigniewa Parandowskiego (1991). Obecnie profesor macierzystej uczelni. Projektant wnętrz, wystaw oraz obiektów przemysłowych, prowadzi pracownię projektową w Bydgoszczy. W latach 2005–2007 asystent w pracowni profesora Huberta Smużyńskiego. Od 2001 roku współpracuje z profesorem Mariuszem Białeckim przy projektach rzeźbiarskich i wystroju wnętrz sakralnych.

"While designing, I try not to leave my mark on space – I'm closer to the tradition of architecture as a craft. I value the words of Professor Zbigniew Parandowski about choosing appropriate and adequate design solutions for the problem. "

Born in 1967 in Bydgoszcz. A graduate of the Faculty of Architecture and Design PWSSP (now ASP) in Gdańsk; diploma in the studio of Professor Zbigniew Parandowski (1991). Currently a professor at the home university. Designer of interiors, exhibitions and industrial facilities; runs a design studio in Bydgoszcz. In the years 2005–2007 an assistant in the studio of Professor Hubert Smużyński. Since 2001, he has been cooperating with professor Mariusz Białecki on sculpting and interior design projects.