Maciej Świeszewski

Maciej Świeszewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: maciej.swieszewski@asp.gda.pl

Maciej Świeszewski

„Problem malarstwa, jeżeli takowy istnieje, tkwi w ludziach, którym wydaje się, że uprawiają malarstwo. Sztuka jest zjawiskiem duchowym – udana bądź nieudana ekspresja tworzy albo piękno, albo brzydotę. Malarstwo jest jedną z najwspanialszych dyscyplin sztuki, w której duch, wraz z intelektem i zmysłowością, ukazuje całe niepowtarzalne bogactwo człowieka.”

Urodzony w 1950 roku w Sopocie; malarz, rysownik, grafik. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie) ASP w Gdańsku. Profesor zwyczajny. Wystawiał swoje prace w kraju i zagranicą.