Ludmiła Ostrogórska

Ludmiła Ostrogórska

Ludmiła Ostrogórska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: ludmila.ostrogorska@asp.gda.pl

Ludmiła Ostrogórska

„Był czas, kiedy podporządkowywałam się wymaganiom skali i poznawałam technikę traconego wosku. Te wcześniejsze dokonania ustąpiły jednak ciągłej potrzebie odkrywania dla siebie z nawarstwionych obrazów, kolorów, dźwięków, zapachów, światła, niemożliwych do odczytania, zapomnianych i utraconych tekstów – innego, przetworzonego sposobu wyrażania i nadawania nowych znaczeń powstającym obiektom.”

Urodzona w 1950 roku w Drawsku Pomorskim. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom w 1974 roku na kierunku Rzeźba w pracowni profesora Franciszka Duszeńki. Od roku 1976 jest pracownikiem macierzystej uczelni, od 1981 związana z Pracownią Medalierstwa i Małych Form, którą obecnie (od 2001) prowadzi na Wydziale Rzeźby i Intermediów. W latach 1993-2001 prowadziła Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów Wydziału Rzeźby. W 2002 roku uzyskała tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1999-2005 była dziekanem Wydziału Rzeźby, 2005-2008 prorektorem do spraw studenckich, 2008-2016 rektorem gdańskiej ASP. W 2016 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W swoim dorobku artystycznym ma udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą.