Leszek Krutulski

Leszek Krutulski

Leszek Krutulski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: leszek.krutulski@asp.gda.pl

Leszek Krutulski

„Fotografia zaciera odczuwanie granic przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak znacznie przybliża i unaocznia przeszłość, iż wydaje się, jakby traciła ona swą rozciągłość w mroczną głębię czasu minionego. To tak jakby przeszłość została sprasowana i stanowiła tylko skrajną warstwę teraźniejszości. Datę wynalazku fotografii postrzegać można jako cezurę innego odczuwania historyczności – przeszłość psychologicznie prawdziwa jakby leżała poza tą granicą. Rozmyciu granic pomiędzy teraźniejszością a przeszłością i przeszłością towarzyszy spotęgowanie akcentu na chwilę bieżącą oraz ważność bycia tu i teraz. Dzieje się tak, jakby wraz z ekspansją pojęcia teraźniejszości występowało zjawisko odwrotne: zawężanie, koncentracja myśli na doraźności.” Stefan Wojnecki

Urodzony w 1956 roku w Słupcu. W 1979 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Przyrodniczych, biologia. Wykładowca fotografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, w 1999 roku uzyskał kwalifikację artystyczną I stopnia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu pod opieką artystyczną profesora Stefana Wojneckiego. Od 2013 pracuje w ASP w Gdańsku. W  2011 rozpoczął swój najdłuższy, obliczony na 20 lat projekt fotograficzny – Półportret.

[2015]

"Photography blurs the feeling of the borders of the past, present and future. It brings the past so visibly that it seems as if it has lost its extent to the dark depths of the past. It is as if the past has been compressed and constituted only the outer layer of the present. The date of the invention of Photography can be seen as a turning point for a different perception of historicity – a psychologically real past seems to be outside this boundary. The strong emphasis on the current moment and the importance of being here and now accompanies the blurring of the boundaries between the present and the past. It is as if the opposite phenomenon was occurring with the expansion of the concept of the present: narrowing, the concentration of thought on immediateness." Stefan Wojnecki

He was born in 1956 in Słupiec. In 1979 he graduated from the University of Wrocław, Faculty of Natural Sciences, biology. A lecturer in Photography at the Pedagogical University of Zielona Góra, in 1999 he obtained the 1st-degree artistic qualification at the Faculty of Multimedia Communication of the Academy of Fine Arts in Poznań under the artistic supervision of Professor Stefan Wojnecki. He has been working at the Academy of Fine Arts in Gdańsk since 2013. In 2011, he began his longest, calculated for 20 years, photographic project – Half-portrait.