Józef Czerniawski

Józef Czerniawski

Józef Czerniawski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

Józef Czerniawski

„Chodzi o kontemplację. Formy najprostsze, abstrakcyjne pozwalają się zatopić w niczym niezmąconej kontemplacji. W swoich pracach koncentruję się na poszukiwaniach strukturalnych i iluzyjnych inspirowanych rzeczywistością oraz fenomenami natury, ładem i harmonią krajobrazu, zdarzeniami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.”

Urodzony w 1954 roku w Myśliborzu, studiował na Wydziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku, dyplom obronił w 1977 roku w pracowni profesora Kazimierza Śramkiewicza. Obecnie jest profesorem i prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa na ASP w Gdańsku. Jest współzałożycielem grupy artystycznej COX oraz współzałożycielem i prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki Jeden Świat z siedzibą w Sopocie. Zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach państwowych w Polsce oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

"It's all about contemplation. The simplest, abstract forms allow you to immerse yourself in undisturbed contemplation. In my work, I focus on structural and illusory searches inspired by reality and phenomena of nature, landscape order and harmony, events and phenomena occurring in nature."

Born in 1954 in Myślibórz, he studied at the Faculty of Painting of the PWSSP in Gdańsk and obtained his diploma in 1977 in the studio of Professor Kazimierz Śramkiewicz. Currently, he is a professor and runs the Studio of Drawing and Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He is a co-founder of the COX artistic group and a co-founder and president of the Pomeranian Association for the Integration of Cultures and Arts One World headquartered in Sopot. He has taken part in many individual exhibitions. His paintings are in many state collections in Poland and private collections in Poland and abroad.