Jarosław Bartołowicz

Jarosław Bartołowicz

Jarosław Bartołowicz; fot. Olga Burczyk

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: jaroslaw.bartolowicz@asp.gda.pl

Jarosław Bartołowicz

„Moja twórczość oparta jest głównie na autobiograficznych wątkach w osnowie kondycji ludzkiej.”

Urodzony w 1958 roku w Warszawie. Pracuje w Warszawie i w Gdańsku. Studia na wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. W 1990 obrona dyplomu z malarstwa. Do 1992 aktywność́ twórcza w zakresie malarstwa. W latach 1992-1998 aktywność́ w zakresie działań multimedialnych (obiekty, obiekty „znalezione”, dźwięk, światło, instalacje fotograficzne i fotoinstalacje). W latach 1999-2008 fotoperformance i prace fotograficzne. Od roku 2008 zajmuję się obrazowaniem cyfrowym (fotografia cyfrowa i digitalizacja obrazu).
Od 1991 aktywność zawodowa w zakresie fotografii dokumentacyjnej i komercyjnej. Współzałożyciel Galerii Wyspa w Gdańsku i Fundacji Wyspa Progress. Udział w ponad 60 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia z przedmiotów Podstawy Fotografii Cyfrowej i Fotografia Cyfrowa na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

"My work is based mainly on the autobiographical motifs in the matrix of the human condition."

He was born in 1958 in Warsaw. He works in Warsaw and Gdańsk. Studies at the Faculty of Painting and Graphic Arts PWSSP (now ASP) in Gdańsk. In 1990 he graduated in Painting. Until 1992, he was creative in the field of Painting. In the years 1992–1998 activity in the area of multimedia activities (objects, 'found' objects, sound, light, photographic installations and photo installations). In the years 1999–2008, photo performance and photographic works. Since 2008 I have been dealing with digital imaging (digital photography and image digitization). From 1991, professional activity in the field of documentary and commercial photography. Co-founder of Wyspa Gallery in Gdańsk and Wyspa Progress Foundation. Participation in over 60 individual and collective exhibitions in Poland and abroad. He teaches the Basics of Digital Photography and Digital Photography at the Faculty of Sculpture and Intermedia.