Janina Rudnicka

Janina Rudnicka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: janina.rudnicka@asp.gda.pl

Janina Rudnicka

„Poszukiwanie, a następnie odkrywanie nowego jest konsekwencją twórczego niepokoju. Minęła dekada przemieszczania się pomiędzy dwoma intrygującymi mnie nurtami, z których pierwszy nazwałam – dotykaniem materii, a drugi – budowaniem kontekstów. Sfinalizowane w pozornie zaprzeczających sobie mediach wydają się nawzajem obce, gdyż dysonans, który niosą jest efektem ciągłej weryfikacji wzorców, uporczywego nietrzymania się raz przyjętego sposobu myślenia. Realizowanie trójwymiarowych kompozycji w tradycyjnym rzeźbiarskim materiale jak marmur czy granit, eksponowanych na stałe w realnym, a nie wirtualnym świecie, przeplatało się z kreowaniem przestrzeni cyfrowych będących następstwem zaadaptowania nowego medium na potrzeby indywidualnego komunikatu. Wewnętrzna potrzeba ciągłych zmian, towarzysząca fascynacji wieloma dziedzinami, dawała impuls i wiarę w sens poznawania obszarów obcych sztuce, gdyż cel był jeden – szukanie metod obrazowania, które sprostać mogą postawionemu zadaniu i artystyczny przekaz uczynić czytelnym.”

Urodzona w 1955 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby; dyplom w 1981 roku w zakresie rzeźby. W obszarze sztuk wizualnych zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką komputerową, animacją i filmem. Realizacje rzeźbiarskie w marmurze, granicie lub drewnie prezentowane są w ramach stałych ekspozycji w Finlandii, Francji, Izraelu, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Aktywnie uczestniczy w wielu sympozjach międzynarodowych, wystawach krajowych i zagranicznych.