Jan Szczypka

Jan Szczypka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: jan.szczypka@asp.gda.pl

Jan Szczypka

„Swoje prace realizuję głównie w metalu, wciąż poszerzając wiedzę na temat odlewnictwa i traktując technologię jako dalszy ciąg procesu twórczego. Pracuję w brązie, cynku, aluminium, żeliwie, poszukując własnych rozwiązań formalnych, a także możliwości ekspresyjnych, fakturalnych i kolorystycznych metalu.”

Urodzony w 1962 roku w Jordanowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Wydziału Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku; dyplom w 1987 roku, nagrodzony I nagrodą na ogólnopolskim pokazie dyplomów. Doktor habilitowany; przez wiele lat związany z pracownią Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich ASP w Gdańsku, prowadzi pracownię Podstaw Rzeźby dla I i II roku i Technologię Metalu dla studentów Wydziałów Rzeźby i Intermediów oraz Wzornictwa. Twórczość z zakresu rzeźby i medalierstwa. Organizator trzech Międzynarodowych Konferencji poświęconych problematyce odlewnictwa artystycznego i XIV edycji Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych w latach 2001–2014, w których uczestniczyło ponad 350 studentów i pedagogów z Polski, USA, Anglii, Włoch, Grecji, Portugalii, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Słowacji. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw, konkursów i sympozjów krajowych i zagranicznych, laureat wielu nagród. Autor pomnika Jana Heweliusza w Gdańsku.