Jan Sikora

Jan Sikora

Wydział: Architektura i Wzornictwo

E-mail: jan.sikora@asp.gda.pl

Jan Sikora

„W pracy projektowej staram się uwzględnić szereg uwarunkowań towarzyszących procesowi tworzenia oraz przejść kilka występujących po sobie etapów projektowych – od wstępnej koncepcji do końcowej realizacji. Mam świadomość tego, iż niebezpieczeństwem jest tzw. „droga na skróty”, pójście w rutynę, która eliminuje interdyscyplinarną refleksję oraz gubi z horyzontu potrzeby, wartości i rzeczywiste preferencje osób, dla których przestrzeń jest tworzona. Moim dążeniem było, aby wprowadzać do przestrzeni ład, zarówno w aspekcie funkcjonalnym, estetycznym jak i semiotycznym. Przestrzeń dobrze zaplanowana to przestrzeń uporządkowana, logiczna, czytelna, zawierająca w sobie zrozumiałe dla odbiorcy znaki, kody i archetypy ułatwiające jednostce odnalezienie się w przestrzeni (i jej oswojenie). W mojej działalności projektowej (w przestrzeni, architekturze i wnętrzach) zwracam uwagę na to, że architektura to nie tylko zespół elementów (materiał, budulec, kształt, kolorystyka), ale przede wszystkim fenomen społeczny, system aksjologiczny, będący nośnikiem wielu informacji, komunikatów i symboli, które czynią z niej „przestrzeń znaczącą”. Wobec tego rolę projektanta widzę jako osoby, która zainspirowana osobowością i potrzebami Inwestora i aurą miejsca, dodaje synergiczną wartość, unaocznia ją, transformuje i krystalizuje.”

Architekt wnętrz – rocznik 1984, autor wnętrz prywatnych i publicznych. Z pasją tworzy obiekty kultury takie jak Stacja Kultura, Sopoteka, Palazzo Blumenstihl w Rzymie. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi Pracownię Przestrzeni Publicznych.
Wielokrotnie nagradzany m.in. międzynarodową nagrodą Library Interior Design Award, Nagrodą Architektoniczną Polityki i Bryłą Roku. Prowadzi autorską pracownię Sikora Wnętrza – www.sikorawnetrza.com