Jacek Zdybel

Jacek Zdybel

Jacek Zdybel; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jacek.zdybel@asp.gda.pl

Jacek Zdybel

„Ponieważ jestem osobą, która nie znosi stałości, przewidywalności, cykliczności w sztuce, nie znoszę stagnacji i odcinania kuponów od osiągniętych dokonań. Wiecznie prę do przodu i podejmuję nowe wyzwania. Konsekwencją tego jest to, że co jakiś czas porzucam wytyczoną drogę i zaczynam szukać nowych środków do samorealizacji. Co ważne, nigdy nie jest to poszukiwanie nowych tematów, a raczej tylko formy dla ich uzewnętrznienia. Pewnie dla wielu krytyków i artystów jest to przejaw słabości, niezdecydowania, dla mnie jest koniecznością, imperatywem.”

Urodzony w 1963 roku w Gdańsku, artysta malarz, twórczo spełniający się w malarstwie ściennym, szeroko pojętym witrażownictwie, grafice artystycznej i multimediach. Dyplom w pracowni profesora Hugona Laseckiego w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Profesor tytularny; prowadzi Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu na ASP w Gdańsku. Wraz z Rafałem Roskowińskim współzałożyciel i prowadzący Gdańską Szkołę Muralu – projekt artystyczno-edukacyjny Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. W swoim dorobku artystycznym ma wiele wystaw indywidualnych i udział w wystawach zbiorowych, konferencjach artystycznych i naukowych, działaniach kulturotwórczych i społecznych.