Grzegorz Radecki

Grzegorz Radecki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: grzegorz.radecki@asp.gda.pl

Grzegorz Radecki

„Swoje zainteresowania koncentruje w obrębie przeobrażeń zachodzących w percepcji przedstawień wizualnych, związanych z pojawianiem się nowych narzędzi i technologii. Punktem wyjścia uczynił dialog z mistrzowskimi dziełami kanonu sztuki. Sięgając po nie, poprzez implementację współczesnych form i środków, którymi dysponuje dzisiejszy artysta, próbuje otworzyć nową, wielowarstwową przestrzeń dla sztuki malarskiej. Powstające od kilku lat prace, układające się w cykl Hommage á ... , stanowiąc odbicie rzeczywistości pierwowzoru nie naśladują go. Stapiając przeszłość z teraźniejszością w niedookreśloności, w rozmywaniu się i rozkładzie, precyzyjnie łączą elementy w nową i spójną całość, która staje się dla siebie samej rzeczywistością. Rzeczywistością jednoczącą czasy, materie i przestrzenie w racjonalnej konstrukcji.”

Artysta malarz urodzony 1961 roku. Studia w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom u prof. Jerzego Zabłockiego. Uczestnik wystaw i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, laureat wielu nagród i wyróżnień. Prace w technice malarstwa sztalugowego i grafiki cyfrowej. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kieruje pracownią realizacji obrazu cyfrowego.