Filip Ludka

Filip Ludka

Filip Ludka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura

E-mail: filip.ludka@asp.gda.pl

Filip Ludka

„Z najbliższymi przyjaciółmi – Małgosią Malinowską i Tomkiem Kempą – połączyło mnie zamiłowanie do sportu i projektowania. W 2009 roku założyliśmy grupę Tabanda, której siłą napędową jest fascynacja tworzywem oraz chęć zgłębienia jego potencjału i ograniczeń. Drewno i sklejka to wizytówka Tabandy. Poddawane ręcznej obróbce nabierają osobistego charakteru. Styl Tabandy oparty jest na subtelnych kontrastach i nieoczywistych zestawieniach. Motywy inspirowane naturą przemycane są do nowoczesnych geometrycznych form, a surowe, industrialne akcenty łączone z żywą, pogodną kolorystyką. Produkty Tabandy trzykrotnie zostały wyróżnione nagrodą Must Have na ŁDF i nominacją do IFF. Jako kuratorzy otrzymaliśmy nagrodę Pappel Design Preiss na DMY w Berlinie oraz zostaliśmy Kreatorem Roku Design Alive Awards (2014).”

Urodzony w 1983 r.  Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Studiował również w École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Od 2013 roku pracuje jako asystent w Pracowni Projektowania Mebla na ASP w Gdańsku, gdzie wraz z profesor Haliną Kościukiewicz przygotowuje studentów do świadomego kreowania i zapoznaje ich ze współczesnymi osiągnięciami światowymi w dziedzinie projektowania mebla i wzornictwa.

"My closest friends – Małgosia Malinowska and Tomek Kempa – shared my passion for sport and design. In 2009, we founded the Tabanda group, the driving force of which is the fascination with material and the desire to explore its potential and limitations. Wood and plywood are Tabanda's business card. Hand-processed, they acquire a personal touch. Tabanda's style is based on subtle contrasts and unobvious combinations. Motifs inspired by nature are smuggled into modern geometric forms, and raw, industrial accents combined with vivid, cheerful colours. Tabanda products have been awarded the ŁDF Must Have Award and IFF nomination three times. As curators, we have received the Pappel Design Preiss award at DMY in Berlin, and we have been the Creator of the Year of the Design Alive Awards (2014). "

Born in 1983. A graduate of the Faculty of Architecture and Urban Planning at the Gdańsk University of Technology. He also studied at the École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Since 2013, he has been working as an assistant at the Furniture Design Studio at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where, together with Professor Halina Kościukiewicz, he prepares students for conscious creation and introduces them to contemporary world achievements in the field of furniture design and design.