Dariusz Syrkowski

Dariusz Syrkowski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: dariusz.syrkowski@asp.gda.pl

Dariusz Syrkowski

„Zaczęło się od wieży Babel… Wieża jest symbolem wspólnym dla wielu kultur świata. Utożsamia się z „górą kosmiczną”, wyrasta ponad przeciętność, wyraża chęć dorównania Stwórcy. Mnie jednak fascynuje nie tylko kwestia architektonicznego i graficznego tego symbolu; biblijny przekaz o wieży Babel przesuwa akcent z samej budowli na konflikt między budowniczym a Stwórcą. Wyznacza tym samym miejsce człowieka w świecie, czyniąc go zależnym od boskiej woli. Różne znaczenia symboliczne wieży staram się przekazać w moich pracach.”

Urodzony w 1966 roku; malarz i grafik. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1992 roku – na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni profesora Mieczysława Olszewskiego; aneks w zakresie grafiki warsztatowej w pracowni profesora Wiesława Dembskiego. Zatrudniony od 1993 roku, aktualnie na Wydziale Grafiki prowadzi pracownię malarstwa i rysunku. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki. Od 1990 roku miał 29 wystaw indywidualnych i wziął udział w 120 wystawach zbiorowych. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004, 2010), dwukrotny zwycięzca konkursu GTPS na Gdańską Grafikę Roku (1992, 1997). Swoje prace graficzne prezentował na VI Triennale Grafiki Kochi w Japonii (2005), 8. Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2012 – Nagroda Rektora krakowskiej ASP.