Arkadiusz Sylwestrowicz

Arkadiusz Sylwestrowicz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: arkadiusz.sylwestrowicz@asp.gda.pl

Arkadiusz Sylwestrowicz

„Tworzę równolegle obrazy malarskie i obrazy video. O ile w pierwszym obszarze twórczości jestem ciągłym odkrywcą nowych form wypowiedzi sprowadzających się do eksperymentów z materią obrazu, znajdowania nowych, nieznanych wcześniej sposobów malowania, o tyle w twórczości video pozostaję wierny klasycznym formom obrazowania.” „Oglądanie kompozycji malarskich Arkadiusza Sylwestrowicza wymaga czasu. Zmienność to jedna z cech charakterystycznych obrazów artysty. Pozornie minimalistyczne, monochromatyczne kompozycje oferują odbiorcy nieskończoną liczbę możliwości. Obraz pomimo zamknięcia ramami otwiera coraz to nowe malarskie przestrzenie. Zmienia się pod wpływem ruchu odbiorcy i oświetlenia. Niektóre z kompozycji anektują przestrzeń, w której są eksponowane.” Agnieszka Kulazińska

Urodzony w 1971 roku w Łodzi. W 2002 roku obronił dyplom na ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego, w 2007 roku uzyskał tytuł doktora.