Anna Wejkowska-Lipska

Anna Wejkowska-Lipska

Anna Wejkowska-Lipska; fot. Anna Wejkowska-Lipska

Wydział: Architektura i Wzornictwo

E-mail: anna.wejkowska-lipska@asp.gda.pl

Anna Wejkowska-Lipska

„Poprzez działania artystyczne konfrontuję własną postawę – rolę projektanta, architekta względem emocji i doświadczania w kontekście zastanej przestrzeni. W indywidualny proces projektowy wprowadzam odnajdywanie aspektów niewizualnego komunikatu w przestrzeni. Główne kryterium mojej pracy zawodowej to odnajdywanie emocji i nowych doświadczeń oraz wprowadzanie ich kategorii nie tylko, aby stały się pojęciem w analizowaniu przestrzeni, ale pewną faktycznością, sposobem na ich zaistnienie.”

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Architekt Wnętrz. Obecnie Prodziekan kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Prowadzi II Pracownię Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz (pracownia dyplomowa). W 2019 r. uzyskała stopień naukowy dr hab. w dziedzinie sztuki plastyczne dyscyplinie sztuki projektowe. Od 2014 współpracuje jako niezależny projektant, ekspert w Laboratorium Miejskim Gruby Punkt, z którym realizuje projekty artystyczno – badawcze. Czynnie uczestniczy w projektach oraz sesjach naukowych związanych tematycznie z percepcją architektury, a także konferencjach naukowych dotyczących zagadnień projektowania dla niewidomych i słabowidzących. Jej działalność twórcza zdominowana jest projektowaniem architektury wnętrz (współtworzy studio projektowe architektury wnętrz – A.M. Grupa Projektowa). Autorka wielu projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ponadto na bieżąco rozwija swą twórczość w kierunku poszukiwań złożoności przestrzennych, związanych z percepcyjnym ich odczuwaniem. Autorka i współautorka projektów artystyczno-badawczych, które pojawiły się na wielu międzynarodowych wystawach i festiwalach m.in. „Miastofon” na Festiwal Digital Cultures 2020, 8th International Festival of Creativity Innovation & Digital Culture ESPACIO ENTER – Teneryfa 2016, Festival of Art. New Media and Cybercultures w Lizbonie 2014, autorska wystawa projektu „Miejsce doświadczenia, miejsce celebracji” – Gdańsk Galeria ASP, Wystawa Międzynarodowa Projektów Koncepcyjnych 2013 „Reaction” Convento das Mónicas w Lizbonie, prezentacja projektu „Sense of Equilibrium” na Wystawie Międzynarodowej „Sensability” Water Tample, Ljubljana.