Anna Wejkowska-Lipska

Anna Wejkowska-Lipska

Anna Wejkowska-Lipska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura i Wzornictwo

E-mail: anna.wejkowska-lipska@asp.gda.pl

Anna Wejkowska-Lipska

„Poprzez działania artystyczne konfrontuję własną postawę – rolę projektanta, architekta względem emocji i doświadczania w kontekście zastanej przestrzeni. W indywidualny proces projektowy wprowadzam odnajdywanie aspektów niewizualnego komunikatu w przestrzeni. Główne kryterium mojej pracy zawodowej to odnajdywanie emocji i nowych doświadczeń oraz wprowadzanie ich kategorii nie tylko, aby stały się pojęciem w analizowaniu przestrzeni, ale pewną faktycznością, sposobem na ich zaistnienie.”

Urodzona w 1985 roku. Absolwentka ASP w Gdańsku, prowadzi II Pracownię Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz ( pracownia dyplomowa st. I stopnia). Dyplom magisterski (2010) związany był z osobami niepełnosprawnymi. Doktorat (2013) dotyczył zagadnień projektowych związanych z doświadczaniem przestrzeni architektonicznej mierzonej w skali poprzez zmysł propriocepcji, przy eliminacji zmysłu wzroku jako podstawowego narzędzia poznawania świata. W 2019 r. uzyskała stopień naukowy dr hab. w dziedzinie sztuki plastyczne dyscyplinie sztuki projektowe. W 2012 roku pełniła rolę tutora na Międzynarodowych Warsztatach Projektowych MEDS w Ljubljanie o tematyce Sensability oraz w Lizbonie (2013) o tematyce Reaction. Od 2014 współpracuje z laboratorium miejskim Gruby Punkt, z którym realizuje projekty dotyczące styku percepcji z miejskim krajobrazem miejsc najbliższych człowiekowi. Opracowała partycypatywny autorski program warsztatowy zrealizowany przy współpracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi będący merytoryczną podstawą do realizacji przez Lab. Gruby Punkt akustycznej, interaktywnej mapy online – MIASTOFON. Czynnie uczestniczy w projektach oraz sesjach naukowych związanych tematycznie z percepcją, a także w warsztatach oraz konferencjach dotyczących przestrzeni architektonicznej dla niewidomych i słabowidzących. Jako czynna architektka wnętrz, nie rozdziela doświadczeń zdobytych w pracach naukowo – badawczych z działalnością projektową dla potencjalnego Inwestora. Specjalizuje się głównie w realizacji projektów wnętrz prywatnych. Jej działalność twórcza zdominowana jest z jednej strony projektowaniem dla prywatnego inwestora, a z drugiej na bieżąco rozwija swą twórczość w kierunku poszukiwań złożoności przestrzennych, związanych z percepcyjnym ich odczuwaniem. Mimo wyżej wymienionej podzielności, stara się upatrywać w tych obu organizmach zbieżności, a one stają się kanwą jej pracy dydaktycznej.