Anna Waligórska

Anna Waligórska

Anna Waligórska ; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: anna.waligorska@asp.gda.pl

Anna Waligórska

„Moje obrazy łączą w sobie wiarę i zwątpienie w tradycyjne posłanie sztuki. Z jednej strony – dzięki realistycznej poetyce – są „przyswajalne” i „dobrze obecne”, z drugiej natomiast charakteryzuje je rodzaj zagmatwania, intelektualne zasupłanie, biorące swój początek w autorefleksji, w zastanowieniu nad możliwościami malarskiego przedstawienia. Celem mojego malarstwa nie jest osiągnięcie zgodności, czy równoważności między obrazem a pierwowzorem. Nie chodzi mi ani o przezroczystą reprezentację, ani o substytucję rzeczywistości. Nie chcę naśladować, lecz przede wszystkim tworzyć sensy. Obraz jest oknem, które pozwala zajrzeć w głąb przedstawienia, a nie jedynie ślizgać się po powierzchni.”

Urodzona w 1979 roku w Bydgoszczy. W 2005 roku obroniła dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego, aneks z malarstwa ściennego i witrażu pod kierunkiem profesora Andrzeja Dyakowskiego. Oprócz malarstwa zajmuje się malarstwem ściennym i witrażem. Od roku 2007 pracuje na ASP na stanowisku asystenta w pracowni malarstwa ściennego i witrażu. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora. Swoje prace pokazywała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureatka międzynarodowego konkursu na projekt wizualny dziewięciu przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – projekt został zrealizowany w 2015 roku.

"My paintings combine faith and doubt in the traditional art message. On the one hand, thanks to the realistic poetics, they are "absorbable" and "well present", while on the other hand, they are characterized by a kind of confusion, intellectual dumbness, which originates in self-reflection, in reflection on the possibilities of painting depiction. The goal of my painting is not to achieve compatibility or equivalence between the image and the original. I don't look for transparent representation or reality substitution. I do not want to imitate, but above all create meanings. The image is a window that allows you to look into the performance rather than just sliding on the surface. "

Born in 1979 in Bydgoszcz. In 2005, she defended her diploma at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting in the studio of Professor Maciej Świeszewski, an annex on wall painting and stained glass under the guidance of Professor Andrzej Dyakowski. In addition to painting, she is engaged in wall painting and stained glass. Since 2007, she has been working at the Academy of Fine Arts as an assistant in the studio of wall painting and stained glass. In 2013 she obtained a PhD degree. She has shown her works at many individual and group exhibitions in Poland and abroad. Winner of the international competition for the visual design of nine stops of the Pomeranian Metropolitan Railway – the project was implemented in 2015.