Aleksandra Pawliszyn

Aleksandra Pawliszyn

Aleksandra Pawliszyn

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: aleksandra.pawliszyn@asp.gda.pl

Aleksandra Pawliszyn

Przez osiem lat Kierownik Zakładu Teorii Poznania w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2015 roku profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, będącą teraz jej pierwszym miejscem pracy. Od 1999 roku członek International Husserl and Phenomenology Research Society (USA).

Dorobek naukowy obecnie obejmuje, m.in.: autorstwo siedmiu samodzielnych książek o łącznej objętości ok. 78 ark. wyd.; (wydanie jednej z nich, w 1993 roku, dotował Minister Edukacji Narodowej).
Jej biogram zamieszczony w Złotej Księdze Nauk Humanistycznych, 2013, s. 294. ISBN 978-83-930922-8-4

Hasło: Aleksandra Pawliszyn w: Wikipedia oraz Free Encyclopedia.
Obecna na międzynarodowej platformie badawczej Research Gate gdzie w latach 2021/2022 opublikowała 6 artykułów w językach: polskim i angielskim. Raport z dnia 1 czerwca 2022: Congratulations Aleksandra, you reached a milestone Your research items reached 400 reads; między innymi z państw: Poland, United Kingdom (University of Oxford), Brazil (Universidade Federal de Goias), Iran (Ferdowsi University of Mashhad), Argentina (Pontifical Catholic University of Argentina), China, Hong Kong, Japan. Impact do 5.

Raport z dnia 7 czerwca, 2022: Aleksandra, people are recommending your work.
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Pawliszyn

 

Wybrane publikacje Aleksandry Pawliszyn:

  1. Time as viewed by Husserl and Heidegger, „Analecta Husserliana”, vol. LXVII, Dordrecht – Boston – London 2000, s. 415-426. [Kluwer Academic Publishers]
  2. A Tempotality of Dasein (Heidegger) and a Time of the Other (Levinas), „Analecta Husserliana”, vol. LXXVII, 2002, [Kluwer Academic Publishers], also abstract in The Philosopher`s Index.
  3. Interhuman Communication beyond the Limits of Time (Gadamer) and the Temporality of Lonely Dasein (Heidegger), „Analecta Husserliana”, vol. LXXIX, 2004. [Kluwer Academic Publishers]
  4. The Truth of Suffering (Levinas) and the Truth Crystallized in the Work of Art (Gadamer), “Analecta Husserliana”, vol. XCII, 2006, [Springer], also abstract in The Philosopher`s Index.
  5. Memory – The Possiblility of Creation In a Learning World – Interpretation, “Analecta Husserliana” CI, Book 1, Springer, Dordrecht (The Netherlands) 2009, 283-303.
  6. From the Archeology of Happening… to the Matter of Death, “Analecta Husserliana” CIII, Book 1, Springer, Dordrecht (The Netherlands) 2009, s. 277-295.
  7. Archeology of the Body and Womanhood, „Cultura”, Nr 10, Iaşi, 2008, s. 88-98.
  8. From the Archeology od Happenings… the Matter of Corporeality, “Analecta Husserliana” Switzerland 2018, s. 517-527.
  9. Archetypal Characterof the Artwork, w: Contemporary Issues and Challenges in Humanities, Arts and Higher Education, Eikon 2020, s. 321-341.