Aleksandra Pawliszyn

Aleksandra Pawliszyn

Aleksandra Pawliszyn

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: aleksandra.pawliszyn@asp.gda.pl

Aleksandra Pawliszyn

Przez osiem lat Kierownik Zakładu Teorii Poznania w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2015 roku profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, będącą teraz jej pierwszym miejscem pracy. Od 1999 roku członek International Husserl and Phenomenology Research Society (USA).

Dorobek naukowy obecnie obejmuje, m.in.: autorstwo siedmiu samodzielnych książek o łącznej objętości ok. 78 ark. wyd.; (wydanie jednej z nich, w 1993 roku, dotował Minister Edukacji Narodowej).
Jej biogram zamieszczony w Złotej Księdze Nauk Humanistycznych, 2013, s. 294. ISBN 978-83-930922-8-4

Hasło: Aleksandra Pawliszyn w: Wikipedia oraz Free Encyclopedia.
Obecna na międzynarodowej platformie badawczej Research Gate gdzie w latach 2021/2022 opublikowała 6 artykułów w językach: polskim i angielskim. Raport z dnia 1 czerwca 2022: Congratulations Aleksandra, you reached a milestone Your research items reached 400 reads; między innymi z państw: Poland, United Kingdom (University of Oxford), Brazil (Universidade Federal de Goias), Iran (Ferdowsi University of Mashhad), Argentina (Pontifical Catholic University of Argentina), China, Hong Kong, Japan. Impact do 5.

Aleksandra, people are recommending your work.
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Pawliszyn

 

Wybrane publikacje Aleksandry Pawliszyn:

  1. Time as viewed by Husserl and Heidegger, „Analecta Husserliana”, vol. LXVII, Dordrecht – Boston – London 2000, s. 415-426. [Kluwer Academic Publishers]
  2. A Tempotality of Dasein (Heidegger) and a Time of the Other (Levinas), „Analecta Husserliana”, vol. LXXVII, 2002, [Kluwer Academic Publishers], also abstract in The Philosopher`s Index.
  3. Interhuman Communication beyond the Limits of Time (Gadamer) and the Temporality of Lonely Dasein (Heidegger), „Analecta Husserliana”, vol. LXXIX, 2004. [Kluwer Academic Publishers]
  4. The Truth of Suffering (Levinas) and the Truth Crystallized in the Work of Art (Gadamer), “Analecta Husserliana”, vol. XCII, 2006, [Springer], also abstract in The Philosopher`s Index.
  5. Memory – The Possiblility of Creation In a Learning World – Interpretation, “Analecta Husserliana” CI, Book 1, Springer, Dordrecht (The Netherlands) 2009, 283-303.
  6. From the Archeology of Happening… to the Matter of Death, “Analecta Husserliana” CIII, Book 1, Springer, Dordrecht (The Netherlands) 2009, s. 277-295.
  7. Archeology of the Body and Womanhood, „Cultura”, Nr 10, Iaşi, 2008, s. 88-98.
  8. From the Archeology od Happenings… the Matter of Corporeality, “Analecta Husserliana” Switzerland 2018, s. 517-527.
  9. Archetypal Characterof the Artwork, w: Contemporary Issues and Challenges in Humanities, Arts and Higher Education, Eikon 2020, s. 321-341.