Aleksander Widyński

Aleksander Widyński

Aleksander Widyński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: aleksander.widynski@asp.gda.pl

Aleksander Widyński

„Powstające w trakcie multiplikacji i powielania motywu, uporządkowane w zwartą kompozycję, która osadza formę i określa kształt, gęste i ekstatyczne prace Aleksandra Widyńskiego są, w sensie estetycznym, przejrzyście logiczne. (...) Powielanie tego samego motywu tworzy magiczne przestrzenie – różne w przekazach doznań emocjonalnych sugerują refleksje o przemijaniu i względności trwania (…) Zmiany koloru, rytmu, natężenia – to wszystko, jak się zdaje, ma służyć prezentacji pracy myśli, dokumentować próby dochodzenia do konkluzji różnymi ścieżkami. A te bywają kręte, bowiem autor ze swoich matryc buduje wciąż odmienne konstelacje, starając się wycisnąć maksymalnie wiele znaczeń. Cóż, przecież każdą z tych wersji można potraktować jak fragment rozbitego zwierciadła, odbijającego w sobie tylko cząstkę przeżywanego świata.” Jerzy Kamrowski (fragment)

Urodzony w 1961 roku w Poniatowej. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1986 roku. Od 1989 pracuje na Uczelni, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi pracownię Sztuki Włókna na Wydziale Malarstwa i kieruje Katedrą Specjalizacji Artystycznych. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał w 2013 roku. Zajmuje się malarstwem, grafiką, tkaniną drukowaną oraz wystawiennictwem. Autor 30 wystaw indywidualnych, uczestnik 100 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.