Agata Zielińska-Głowacka

Agata Zielińska-Głowacka

Agata Zielińska-Głowacka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: agata.zielinska-glowacka@asp.gda.pl

Agata Zielińska-Głowacka

„Codzienność stała się dla mnie powodem do refleksji, pretekstem i źródłem inspiracji twórczej. Bezpośrednia potrzeba zobrazowania stanów wewnętrznych wynika z potrzeby uzewnętrznienia i komunikowania w sobie przydany sposób. Tworząc własny porządek, poprzez reprodukcję myślenia, które jest świadectwem najbardziej osobistych przeżyć i doznań, nadaję znaczenia tekstylnym drobinom. Inspiracjami do moich prac są zdarzenia i obrazy, które, poddane refleksji, czają się w zakamarkach pamięci czekając na swoiste zmaterializowanie w postaci włóknistych materii. Ideą prac, które ostatnio powstały, było połączenie dwóch wartości istotnych w mojej twórczości; przeplotu wywodzącego się z tradycji tkaniny oraz nadawanie nowych znaczeń materiałom, którymi się posługuję. Użyłam taśm magnetofonowych i video, które były kiedyś nośnikami pamięci, chwil ważnych i zdarzeń osobistych.”

Urodzona w 1962 roku w Sochaczewie. Ukończyła ASP w Gdańsku, w 2011 doktorat w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Adiunkt profesora Aleksandra Widyńskiego w pracowni Sztuki Włókna na Wydziale Malarstwa w ASP w Gdańsku. Zajmuje się szeroko pojętą sztuką włókna, tkaniną artystyczną i miniaturą tkacką. W dorobku ma liczne prezentacje indywidualne oraz zbiorowe w kraju i za granicą m.in. w Turcji, Francji, Słowacji, Chinach i Belgii. Uczestniczka oraz juror wielu międzynarodowych wystaw i konkursów tkaniny artystycznej oraz miniatury tkackiej.