Adam Świerżewski

Adam Świerżewski

Adam Świerżewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: adam.swierzewski@asp.gda.pl

Adam Świerżewski

„Zajmuję się projektowaniem znaków graficznych, systemów identyfikacji wizualnej, ilustracji, publikacji, oprawą wizualną wydarzeń artystycznych i komercyjnych. W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na multikanałowość komunikatów wizualnych z jednoczesnym ukierunkowaniem ich na utylitarny cel.”

Urodzony w 1978 roku w Ostrowi Mazowieckiej. W 1998 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży, specjalizacja Techniki Graficzne. W tym samym roku rozpoczął studia na ASP w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki. W 2003 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Janusza Górskiego z zakresu identyfikacji wizualnej. Na gdańskiej ASP pełni funkcję asystenta w Pracowni Plakatu i Form Reklamowych prowadzonej przez profesora Sławomira Witkowskiego.

"I deal with designing graphic signs, visual identification systems, illustrations, publications, the visual setting for artistic and commercial events. In my work, I pay special attention to multichannel visual messages with a simultaneous orientation towards a utilitarian goal. "

Born in 1978 in Ostrowia Mazowiecka. In 1998 he graduated from the Secondary School of Fine Arts in Łomża, specializing in Graphic Techniques. In the same year, he began studying at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting and Graphic Arts. In 2003, he graduated with distinction in the studio of professor Janusz Górski in the field of visual identification. At the Gdańsk Academy of Fine Arts, he is an assistant in the Poster and Advertising Forms Studio run by Professor Sławomir Witkowski.