Adam Świerżewski

Adam Świerżewski

Adam Świerżewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: adam.swierzewski@asp.gda.pl

Adam Świerżewski

„Zajmuję się projektowaniem znaków graficznych, systemów identyfikacji wizualnej, ilustracji, publikacji, oprawą wizualną wydarzeń artystycznych i komercyjnych. W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na multikanałowość komunikatów wizualnych z jednoczesnym ukierunkowaniem ich na utylitarny cel”.

Urodzony w 1978 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Studiował w latach 1998–2003 na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom z grafiki projektowej pod kierunkiem profesora Janusza Górskiego z zakresu identyfikacji wizualnej. Doktorat z dziedziny multikanałowej komunikacji wizualnej pod promotorstwem profesora Sławomira Witkowskiego.
Obecnie Prorektor ds. Współpracy i Promocji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kierownik studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku, kierownik dyplomującej Pracowni Identyfikacji Wizualnej. Projektowania Systemowego.
 
Grafik projektant, kierujący własnym studiem graficznym pracującym m.in. dla: Urzędów Miasta Gdańska, Sopotu, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej, Samorządu Województwa Pomorskiego, Opery Bałtyckiej, Teatru Miniatura w Gdańsku, Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie, Sheraton Sopot Hotel, PZU Życie, ING Bank, Tour de Pologne. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu multidyscyplinarnymi projektami związanymi z szeroko pojętą kulturą oraz biznesem.

"I deal with designing graphic signs, visual identification systems, illustrations, publications, the visual setting for artistic and commercial events. In my work, I pay special attention to multichannel visual messages with a simultaneous orientation towards a utilitarian goal. "

Born in 1978 in Ostrowia Mazowiecka. In 1998 he graduated from the Secondary School of Fine Arts in Łomża, specializing in Graphic Techniques. In the same year, he began studying at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting and Graphic Arts. In 2003, he graduated with distinction in the studio of professor Janusz Górski in the field of visual identification. At the Gdańsk Academy of Fine Arts, he is an assistant in the Poster and Advertising Forms Studio run by Professor Sławomir Witkowski.