Adam Świerżewski

Adam Świerżewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: adam.swierzewski@asp.gda.pl

Adam Świerżewski

„Zajmuję się projektowaniem znaków graficznych, systemów identyfikacji wizualnej, ilustracji, publikacji, oprawą wizualną wydarzeń artystycznych i komercyjnych. W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na multikanałowość komunikatów wizualnych z jednoczesnym ukierunkowaniem ich na utylitarny cel.”

Urodzony w 1978 roku w Ostrowi Mazowieckiej. W 1998 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży, specjalizacja Techniki Graficzne. W tym samym roku rozpoczął studia na ASP w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki. W 2003 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Janusza Górskiego z zakresu identyfikacji wizualnej. Na gdańskiej ASP pełni funkcję asystenta w Pracowni Plakatu i Form Reklamowych prowadzonej przez profesora Sławomira Witkowskiego.