Zbigniew Wierzbicki

Zbigniew Wierzbicki

Zbigniew Wierzbicki

Zbigniew Wierzbicki

ur. 2 kwietnia 1937 w Wilnie

Architekt, zajmuje się projektowaniem jachtów i okrętów. W latach 1955-1962 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (specjalność: architektura okrętów), dyplom uzyskał w 1962 r. broniąc pracy dyplomowej pt. „Statek turystyczno-wczasowy dla ok. 300 osób.” W tym samym roku rozpoczął pracę w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno – Badawczym Przemysłu Okrętowego (od 1971 r. Centrum Techniki Okrętowej) jako st. projektant. Równolegle w latach 1973-1980 pracował w Stoczni Jachtowej im. J. Conrada na stanowisku projektanta specjalisty ds. architektury. W roku 1983 został zatrudniony w PWSSP w Gdańsku w Katedrze Wzornictwa jako konsultant z dziedziny okrętownictwa, a od 1987 r. jako starszy wykładowca i kierownik nowo powołanej Pracowni Projektowania Architektury Okrętu. W PWSSP (później Akademii Sztuk Pięknych) pracował do 2009 roku.

  • W roku 1975 rozpoczął współpracę ze Stocznią Szczecińską w zespole głównych projektantów Modułowych Systemów Wyposażenia Wnętrz Okrętowych, która zaowocowała uzyskaniem i wdrożeniem 7 patentów zespołowych w dziedzinie architektury i konstrukcji wnętrz okrętowych.
  • W roku 1984 na podstawie opinii Komisji Sędziów Konkursowych otrzymał za osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury okrętów status twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.
  • W roku 1985 otrzymał tytuł rzeczoznawcy SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) ds. architektury okrętów, a w 1986 I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w zakresie projektowania architektury i konstrukcji wyposażenia wnętrz okrętowych.
  • Jest również autorem projektów architektonicznych jachtów m. in. s/y Goldwaser (Lc 16 metrów turystyczny pełnomorski, konstruktor J. Strawiński), s/y Banua (Lc 16 metrów turystyczny pełnomorski, konstruktor K. Reinke).

Źródła

Archiwum ASP w Gdańsku: teczka pracownicza.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, Gdańsk 2005.

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2007.

 

Oprac. Małgorzata Dąbrowska