Przemysław Trześniak

Przemysław Trześniak

Przemysław Trześniak; fot. Bartosz Żukowski

Przemysław Trześniak

„Przemysław Trześniak to artysta zdolny. Nie tylko w znaczeniu słowa „utalentowany”, ​wszak taka diagnoza niekoniecznie jest istotna dla pozytywnej oceny kondycji współczesnego artysty. Przemysław Trześniak to artysta ZDOLNY ABSOLUTNIE DO WSZYSTKIEGO. Ta umiejętność, poczynając od porcelanowo-urynalnych zgryw Marcela Duchampa, a na performatywnych duetach Mariny Abramovich z Lady Gagą kończąc, jest najczęściej drogowskazem artystycznego geniuszu. Wpisując się w mglistą poetykę ulotek z galerii Zachęta należy zaznaczyć, że tradycyjnie widz obcujący z dziełami Trześniaka staje się uczestnikiem tzw. gry. Zaskakujące jest jednak to, że artysta nie stara się strzelać goli w bramkę kompetencji niewytrenowanego widza. Gra raczej pośrodku boiska, ubrany w dwustronny podkoszulek obu drużyn.” Kordian Lewandowski

Urodził się w 1983 roku we Włodawie. W 2009 roku ukończył ASP na Wydziale Rzeźby i Intermediów w Gdańsku. Dyplom zrealizował pod opieką profesorów Witosława Czerwonki i Sławoja Ostrowskiego. Zatrudniony jako instruktor. Nie ma na swoim koncie licznych wystaw w kraju ani zagranicą, ponieważ przez ostatnich kilka lat pracował na budowie. Pracuje i mieszka w Gdańsku.

[2015]

"Przemysław Trześniak is a talented artist. Not only in the sense of the word "talented", after all, but such a diagnosis also is not necessarily important for a positive assessment of the condition of the contemporary artist. Przemysław Trześniak is an artist CAPABLE OF EVERYTHING. This skill, beginning with the porcelain-urinal games of Marcel Duchamp, and ending with the performative duets of Marina Abramovich with Lady Gaga, is most often a signpost of artistic genius. Inscribing in the foggy poetics of leaflets from the Zachęta gallery, it should be noted that traditionally the viewer contacting Trześniak's works becomes a participant in the so-called game. It is surprising, however, that the artist does not try to score goals at the competency goal of an untrained viewer. He plays rather in the middle of the field, wearing a two-sided undershirt of both teams."