Mariusz Kulpa

Mariusz Kulpa

Mariusz Kulpa; fot. Bartosz Żukowski

Mariusz Kulpa

„Rzeźba jako artefakt, obiekt w relacjach przestrzennych, znak kulturowy, dyscyplina sztuki, a także rysunek w formie czystej i strukturach współistniejących, przenikających się wzajemnie, to zasadnicze obszary moich artystycznych działań. Interesują mnie materialne i metaforyczne wartości ekspresyjne tworzywa w procesie kreacji formy i treści przekazu. W warstwie tematycznej często odnoszę się do natury jako obiektywnego źródła inspiracji. Złożone relacje zachodzące na styku natury i kultury, wartości humanistyczne i zjawiska dehumanizacji w sztuce stawiają nowe wyzwania.”

Urodzony w 1946 roku w Leżajsku. Profesor tytularny. Studia artystyczne na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, dyplom w pracowni profesora Antoniego Hajdeckiego w 1974 roku. Od 2002 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry Rysunku oraz Kierownika I Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Od 1974 roku uczestniczy w wystawach krajowych i zagranicznych (indywidualnych i zbiorowych) oraz w konkursach, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Jest autorem sześciu realizacji pomnikowych, m.in. Pomnik Jana Pawła II, Gdańsk Zaspa, 1989; Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK, Poznań, 2007. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjonalnych w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii. Wybrane wystawy indywidualne. W 2012 roku otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.