Jerzy Krechowicz

Jerzy Krechowicz

Jerzy Krechowicz

Jerzy Krechowicz

Jerzy Krechowicz (Krech) ur. 3 stycznia 1937 w Tokach koło Zbaraża

„To, co nas w jakiś sposób porusza, inspiruje i zapada w pamięć, czy też to, co przypadkiem staje się dopełnieniem jeszcze nie w pełni sformułowanej idei – jest właściwie zbiorowym doświadczeniem nas wszystkich. Niekiedy prawie zupełnie nieczytelnym i każde przybliżenie odsłania kolejne niejasności. Czasem to impuls ledwie dający się zarejestrować, podobnie jak i dziesiątki innych, czasem gwałtowny niczym szarżująca ciężarówka. Nawarstwiają się, sumują i czasami przeradzają w pewność, która wprawdzie niewiele mówi, za to bardzo wiele sugeruje. W moim przypadku najwidoczniej również i te źle odczytane impulsy złożyły się w niewątpliwie autystyczny przymus stałego eksperymentowania. I choć ostatnio moje imaginarium mieści się już tylko w szufladzie, nadal bywam w samym środku labiryntu.”

 

Malarz, rysownik, grafik, artysta multimedialny. W 1962 roku ukończył Wydział Malarstwa ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Po studiach został zatrudniony na uczelni, gdzie przez blisko pięćdziesiąt lat kształcił studentów i studentki w zakresie grafiki – w tym również multimedialnej. Jest twórcą kilkuset wydanych drukiem prac z zakresu grafiki użytkowej – głównie plakatów, folderów i obwolut książkowych. Przez wiele lat był związany z teatrem – jako założyciel i reżyser audiowizualnego Teatru Galeria (1961-1968), autor i reżyser programów Kabaretu To Tu (1965-1969), czy scenograf współpracujący ze scenami zawodowymi (do lat 80 XX wieku). Jerzy Krechowicz jest twórcą multidyscyplinarnym. Uprawia malarstwo strukturalne, kolaż i rysunek. Prezentował swoje dzieła w kraju i zagranicą.

Wystawy

Wybrane wystawy indywidualne:

 • 1965 – Zakładowy Dom Kultury w Gdyni, rysunek i malarstwo
 • 1965 – Studio di Monaco, rysunek i plakaty
 • 1966 – Galeria Sztuki Współczesnej GTPS w Gańsku, malarstwo
 • 1986 – Galeria Chamaleon w Bremie, plakaty
 • 2001 – Galeria STS w Sopocie, kolaże
 • 2002 – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, kolaże

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

 • 1965 – I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, forma przestrzenna „Król”
 • 1965 – I Ogólnopolskie Biennale Plakatu w Katowicach, plakaty
 • 1966 – I Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, plakaty
 • 1966 – Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Muzeum Okręgowe w Toruniu, wystawa wspólna ze Stefanem Kościeleckim, rysunek i malarstwo
 • 1966 – Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP w Pradze, malarstwo
 • 1967 – Trzy Pokolenia, Dwór Artusa w Gdańsku, malarstwo
 • 1967 – II Ogólnopolskie Biennale Plakatu w Katowicach, plakaty
 • 1968 – II Triennale Rysunku we Wrocławiu, rysunki
 • 1968 – Międzynarodowa Wystawa Plakatu w Sofii, plakaty
 • 1969 – I Biennale Malarstwa w Pistoi, malarstwo
 • 1970 – III Ogólnopolskie Biennale Plakatu w Katowicach, plakaty
 • 1970 – IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie, plakaty
 • 1971 – Plakat Polski w Muzeum Sztuki Współczesnej w Buenos Aires, plakaty
 • 1974 – Teatry polskie i ich scenografowie w Galerii Sztuki BWA w Szczecinie, scenografie
 • 1974 – Postawy Twórcze w środowisku gdańskim w Dworze Artusa w Gdańsku, malarstwo, grafika
 • 1976 – Postawy Twórcze w środowisku gdańskim w Zachęcie w Warszawie, malarstwo, grafika
 • 1984 – Artyści Gdańscy w Avallon i Vougeot
 • 1985 – Les Artistes de Gdansk à  Paris, malarstwo
 • 1986 – Papier 86 w Galerii 85 w Gdańsku,
 • 1997 – Dekonstrukcjoniści Gdańscy w Centrum Sztuki – Galerii El w Elblągu
 • 2014 – Krech/Jacx w Państwowej Galerii w Sopocie, malarstwo, rysunek      

Nagrody i odznaczenia (wybór)

Ważniejsze odznaczenia:

 • 1978 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 2018 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”

Ważniejsze nagrody:

 • 1965 – Nagroda główna Międzynarodowej Krytyki Teatralnej za inscenizację i reżyserię spektakli eksperymentalnego Teatru Galeria
 • 1970 – Złoty Ekran – za cykl telewizyjny „Balet”
 • 1974 – Nagroda III stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki – za działalność artystyczną i dydaktyczną
 • 1985 – Nagroda II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystyczno-dydaktycznej
 • 1998 – Nagroda im. Daniela Chodowieckiego
 • 2017 – Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury

Źródła:

Archiwum Teatru Alternatywnego: http://www.ata.e-teatr.pl/index.php?a=historia&b=galeria

Katalogi wystaw

Archiwum własne artysty i badaczki

 

Oprac. Martyna Groth