Halina Kościukiewicz

Halina Kościukiewicz

Halina Kościukiewicz; fot. Bartosz Żukowski

Halina Kościukiewicz

„Specyfiką pracy projektanta, architekta wnętrz, jest nieustanne dążenie do syntezy tego, co racjonalne i wymierne, z tym, co intuicyjne. Jest to poszukiwanie tego trzeciego elementu spajającego i nadającego naszym działaniom nowy wymiar. Las przecież nie jest wyłącznie sumą tysięcy drzew, ale zawiera w sobie coś niemierzalnego, nie zawsze uchwytnego, ale decydującego o jego uroku. Podobnie i proces projektowania nie jest wyłącznie sekwencją racjonalnych kroków, czy wręcz algorytmem. Jest i powinno w nim być miejsce dla intuicji, serca ze swoimi racjami, o których racjonalny rozum czasem nie ma pojęcia.”

Urodzona w 1948 roku. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Adama Haupta w 1973 roku. W latach 1986–1987 odbyła staż naukowy w Leicester Polytechnic na Wydziale Architektury i Projektowania Mebla, wieloletni profesor wizytujący w Statens Handwerk- og Kunstindustriskole w Oslo. Profesor tytularny, w latach 2002–2005 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa w ASP w Gdańsku. Obecnie kieruje Pracownią Projektowania Mebla w Katedrze Architektury Wnętrz i Mebla. Laureatka dwóch meblarsko-architektonicznych konkursów w Norwegii. Zajmuje się projektowaniem wnętrz i mebli. Interesuje się i zajmuje się także fotografią. W 2014 roku uzyskała tytuł profesora.