Agnieszka Sikorska

Agnieszka Sikorska

Agnieszka Sikorska; fot. Bartosz Żukowski

Agnieszka Sikorska

„Od ukończenia studiów nieprzerwanie pracuję jako konserwator dzieł sztuki, wykonując prace w zakresie malarstwa ściennego, malarstwa sztalugowego, rzeźby polichromowanej i ceramiki. Równocześnie cały czas pracuję twórczo uprawiając grafikę, malarstwo i rysunek.”

Urodzona w 1951 roku w Warszawie. Po ukończeniu studiów konserwatorskich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1975 roku podjęła pracę w pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki PPPKZ w Gdańsku. Od 1978 roku prowadzi samodzielną działalność twórczą. W latach 1980–1998 inspektor nadzoru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, w latach 1990–1993 nauczyciel plastyki w Gdańskiej Szkole Społecznej. Od 1991 roku prowadzi Galerią Autorską połączoną z otwartą pracownią konserwatorsko-plastyczną. Od roku 1992 zatrudniona na ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Technologii i Technik Malarskich dla studentów Wydziału Malarstwa.