Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

(ur. 19.09.1925 w Drzonowie, zm. 10.09.2016 w Sopocie). Architekt, pedagog. W l. 1950–1996 pracował w PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP). Dwukrotnie pełnił funkcje dziekana: Wydział Projektowania Plastycznego (1971–1978), Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (1980-1984). Autor projektu rozbudowy PWSSP w Gdańsku.

Przejdź do biogramu

Profesor Adam Haupt wspomina:
Miasto Gdańsk, sprowadzając naszą uczelnię ze Sopotu w swoje mury uhonorowało ją wyjątkowo, dając jej siedzibę Wielką Zbrojownię. […]Do tego pomnika należało dobudować nowe skrzydło. Paraliżujące zadanie. Prof. Semka podjął się je rozwiązać i rozwiązał. Jego propozycja, na wskroś twórcza i nowatorska, budząca rzecz jasna nie mało kontrowersji, jako że odbiegała od konwencji dotychczas powszechnie panującej naśladownictwa stylów historycznych, stała się ostatecznie ważkim przyczynkiem do teoretycznej dyskusji prowadzonej na temat rewaloryzacji miejskich zespołów historycznych.

(Teczka osobowa Ryszarda Semki, Archiwum ASP w Gdańsku)

90 urodziny prof. Ryszarda Semki

Wernisaż i wystawa prezentująca twórczość prof. Ryszarda Semki (ASP W Gdańsku, 12.01.2009) 

29 stycznia 2009 roku odbyła się w ASP w Gdańsku sesja naukowa poświęcona twórczości prof. Ryszarda Semki. Wzięli w niej udział m.in. historycy sztuki, związani z Akademią. Jacek Friedrich „Twórczość Ryszarda Semki na tle architektury gdańskiej po 1945 roku” oraz Hubert Bilewicz „Transgresje modernizmu. Architektura nowego skrzydła PWSSP w Gdańsku”. 


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska