Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

Pomnik Ofiar Obozu Zagłady w Treblince

10 maja 1964 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie Pomnika Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. Założenie przestrzenno-pomnikowe autorstwa profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – rzeźbiarza Franciszka Duszeńko i architekta Adama Haupta upamiętnia ofiary Holocaustu.

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2015 r. realizowała grant Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku. Efekty pracy bibliotekarzy w postaci cyfrowo opracowanych zdjęć (sygnatura I/A/2) i rysunków (sygnatura I/B/1) ukazujących projekty koncepcyjne, prace przygotowawcze oraz realizację wybitnego dzieła, nazwanego przez Martynę Rusiniak „arcydziełem niemającym sobie równego w sztuce przestrzennej” (Martyna Rusiniak, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943–1989), 2008), możemy zobaczyć na stronie internetowej Biblioteki i Archiwum ASP w Gdańsku.

 


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska