„Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja”

„Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja”

Gobelin „Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja”

Autor: J. Wnukowa, M. Usarewicz

„Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja”

Gobelin „Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja”, wg szkicu J. Wnukowej, projekt M. Usarewicz, 1991-1992, wełna, wymiary: 365x172 cm.