Otwarta lekcja technologii malarstwa

Otwarta lekcja technologii malarstwa

Wydział: Malarstwo

Otwarta lekcja technologii malarstwa

Zajęcia prowadzone przez mgra Tomasza Kucharskiego poświęcone technikom i alchemicznym aspektom technologii malarstwa. Forma prowadzenia tego warsztatu to de facto typowa lekcja studentów malarstwa.


Celem zajęć jest usystematyzowanie informacji i wiadomości o stosowanych materiałach. Przekazanie wiadomości teoretycznych i praktycznych. Student powinien samodzielnie przygotować profesjonalnie podkłady pod rysunek i malarstwo i zdobyć informacje, jaką drogą i sposobem dojść do oczekiwanego indywidualnego efektu. W trakcie zajęć zwracać uwagę na zmiany jakie zachodzą w czasie w rysunkach i malarstwie na skutek niewłaściwie używanych materiałów.