Wielka Zbrojownia

Wielka Zbrojownia

Wielka Zbrojownia. Widok od ulicy Tkackiej.; fot. Bartosz Żukowski

Wielka Zbrojownia

Miejski Arsenał, siedziba główna gdańskiej Uczelni. O pierwotnym przeznaczeniu obiektu świadczą wierzchołki szczytów zachodniej fasady – obeliski i posągi, okuciowy ornament, ale przede wszystkim wybuchające blaszanymi płomieniami kule. Usytuowana jest w ścisłym centrum historycznego Głównego Miasta i stanowi niedościgniony przykład dzieła architektury niderlandzkiego manieryzmu. Stoi  na skrzyżowaniu dwóch turystycznych ciągów komunikacyjnych w miejscu, w którym przebiegał najstarszy szlak kupiecki. Dwie wieże od strony ul. Piwnej dumnie przerywają ciąg frontowych elewacji – akcentują przy tym wyjątek w regule i prawo do korzystania ze szczególnych względów. Od 1954 r. siedziba przeniesionej z Sopotu PWSSP, przemianowanej decyzją Prezydenta RP z 1996 r. na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieści Wydziały Malarstwa, Architektury i Wzornictwa, Rektorat, Bibliotekę i administrację Uczelni.

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk – Mapa

Wydział Architektury i Wzornictwa

Wydział Malarstwa

Biblioteka