Dom Angielski

Dom Angielski

Dom Angielski; fot. Bartosz Żukowski

Dom Angielski

(Dom Anielski) i jego sąsiednie kamienice przy ul. Chlebnickiej – wzniesiony przez Hansa Kramera jako przykład stylu renesansowego. Wybudowany na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach może dziś zachwycać okazałą, szeroką fasadą i wysokością o ośmiu kondygnacjach, które wieńczą cztery szczyty oraz wieża z hełmem i iglicą. Po bankructwie pierwszego właściciela zajęty przez przybywających do Gdańska angielskich i szkockich kupców (stąd w nazwie „angielski”). Od I poł. XVIII w. pełnił funkcję zajazdu, a 100 lat później w połączeniu z przyległą kamienicą hotel. W odbudowanym po zniszczeniach wojennych wnętrzu (lata 70. XX w.) otwarto Dom Studenta PWSSP z gościnnymi pokojami dla gości Uczelni i profesorów, od 2007 r. stanowi siedzibę Wydziału Grafiki gdańskiej ASP.

ul. Chlebnicka 13/16 | 80-830 Gdańsk – Mapa

Wydział Grafiki

Archiwum