Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia w Mieście

 

Rejestrujemy miejsca, a nie drogi, przestajemy pytać o początek, ponieważ znany jest nam koniec. W dzisiejszych czasach chodzi […] o przywrócenie znaczenia drodze między miejscami, a co za tym idzie – pierwszeństwa refleksji nad postrzeganiem

Bogusław Mansfeld

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zajmuje trzy architektoniczne przestrzenie starego miejskiego centrum. Dwie spośród nich na Głównym Mieście (w przeszłości otoczonym murami) – Wielką Zbrojownię i Dom Angielski oraz znajdującą się na Starym Przedmieściu Małą Zbrojownię. Każda z tych przestrzeni tętni życiem i trwa jako przestrzeń użyteczna mimo przeciwnościom losu (zniszczenia, upływ czasu, utracenie pierwotnych – miejskich funkcji). Wypełnione są działalnością edukacyjną, kulturalną i ekspozycyjną. Skupiając miejskie zdarzenia przyciągają atrakcyjną ofertą – umożliwiają prezentację współczesnej sztuki, w tym dzieła młodych twórców. Korespondują z czasem, w którym istnieją. Poprzez kulturalną ofertę stają się gwarantem kulturowej trwałości.

Wielka Zbrojownia

Miejski Arsenał, siedziba główna gdańskiej Uczelni. O pierwotnym przeznaczeniu obiektu świadczą wierzchołki szczytów zachodniej fasady – obeliski i posągi, okuciowy ornament, ale przede wszystkim wybuchające blaszanymi płomieniami kule. Usytuowana jest w ścisłym centrum historycznego Głównego Miasta i stanowi niedościgniony przykład dzieła architektury niderlandzkiego manieryzmu. Stoi  na skrzyżowaniu dwóch turystycznych ciągów komunikacyjnych w miejscu, w którym przebiegał najstarszy szlak kupiecki. Dwie wieże od strony ul. Piwnej dumnie przerywają ciąg frontowych elewacji – akcentują przy tym wyjątek w regule i prawo do korzystania ze szczególnych względów. Od 1954 r. siedziba przeniesionej z Sopotu PWSSP, przemianowanej decyzją Prezydenta RP z 1996 r. na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieści Wydziały Malarstwa, Architektury i Wzornictwa, Rektorat, Bibliotekę i administrację Uczelni.

Dom Angielski

(Dom Anielski) i jego sąsiednie kamienice przy ul. Chlebnickiej – wzniesiony przez Hansa Kramera jako przykład stylu renesansowego. Wybudowany na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach może dziś zachwycać okazałą, szeroką fasadą i wysokością o ośmiu kondygnacjach, które wieńczą cztery szczyty oraz wieża z hełmem i iglicą. Po bankructwie pierwszego właściciela zajęty przez przybywających do Gdańska angielskich i szkockich kupców (stąd w nazwie „angielski”). Od I poł. XVIII w. pełnił funkcję zajazdu, a 100 lat później w połączeniu z przyległą kamienicą hotel. W odbudowanym po zniszczeniach wojennych wnętrzu (lata 70. XX w.) otwarto Dom Studenta PWSSP z gościnnymi pokojami dla gości Uczelni i profesorów, od 2007 r. stanowi siedzibę Wydziału Grafiki gdańskiej ASP.

Mała Zbrojownia

Drugi miejski arsenał z I. poł. XVII w. wg projektu Jerzego Strakowskiego. Pomyślana jako odciążający Wielką Zbrojownię magazyn moździerzy i dział, przerywająca południowy pas gdańskich fortyfikacji. Cztery bramy, w razie zagrożenia, umożliwiały wyprowadzenie dział na zewnątrz. Te same bramy po odbudowie z wojennych zniszczeń wykorzystywało Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe (MPT), by dostać się do znajdujących się wewnątrz hal garażowych. Wokół Małej Zbrojowni znajduje się autentyczne, niezdewastowane otoczenie Placu Wałowego, sąsiadujące ze „spektakularnymi nowożytnymi bastionami fortyfikującymi opływ Motławy”. Przekazana gdańskiej Uczelni w 1993 r. mieści Wydział Rzeźby i Intermediów.