Władysław Jackiewicz | 1969–1981

Władysław Jackiewicz | 1969–1981

Władysław Jackiewicz ; fot. Witold Węgrzyn

Władysław Jackiewicz | 1969–1981

ur. 17 lutego 1924 w Podbrodziu koło Wilna, zm. 30 marca 2016 w Gdańsku

Artysta malarz, pedagog. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Wilnie. Okres okupacji spędził na Wileńszczyźnie pracując, jako robotnik. Po wojnie przyjechał do Gdańska. W 1946 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. W 1945 roku rozpoczynał studia w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Sopocie, a dyplom obronił w 1952 roku już w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, u prof. Artura Nachta – Samborskiego. Będąc studentem należał do: ZAKA (Związek Akademickich Kół Artystycznych), BP (Bratnia Pomoc), ZAMP (Związek Akademicki Młodzieży Polskiej), a później ZMP (Związek Młodzieży Polskiej). Następnie w 1948 roku wstąpił do PPR i PZPR.
Od 1949 roku zatrudniony w PWSSP, początkowo, jako młodszy asystent w pracowni tkaniny dekoracyjnej. Od 1951 do 1954 roku pełnił funkcje asystenta, później starszego asystenta w pracowni rysunku wieczornego Wydziału Studium Ogólnego. Nominację na adiunkta otrzymał w 1955 roku i prowadził pracownię rysunku wieczornego Wydziału Studium Ogólnego oraz pracownię malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz. W1969 roku otrzymał stypendium MKiS na wyjazd do Włoch. W 1963 roku został docentem i objął kierownictwo Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa oraz samodzielnie prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz. W latach 1969-1972 kierował Katedrą Projektowania Malarstwa w Architekturze na Wydziale Malarstwa, prowadził również pracownię malarstwa na tym samym wydziale. Od 1975 roku profesor nadzwyczajny. W 1976 roku został kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 1965 roku zostaje prodziekanem Wydziału Malarstwa, w latach 1965–1967 dziekanem tego wydziału. Od 1968 do 1969 roku był prorektorem, w okresie 1969–1981 rektorem uczelni. W 1984 roku przeszedł na emeryturę.
Po ukończeniu studiów związany z gdańskim środowiskiem artystycznym, był współtwórcą Grupy Gdańskiej. Członkiem – założycielem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, w którym pełnił funkcję prezesa (1985-1989). Od 1951 roku należy również do ZPAP, w latach 1963-1967 był prezesem Zarządu Okręgu Gdańskiego, a w latach 1967-1969 wiceprezesem Zarządu Głównego w Warszawie. Od 1965 roku członek Prezydium Rady Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, od 1966 roku członek Rady Kultury i Sztuki Ministerstwa Kultury i Sztuki, od 1969 roku członek Rady Szkolnictwa Artystycznego. W latach 1986-1990 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Z inicjatywy prof. Władysława Jackiewicza w 2007 roku powstała „Galeria Jackiewicz” z siedzibą przy ul. Mariackiej 50/52 w Gdańsku.
Początki twórczości Jackiewicza to lata socrealizmu i malarstwa zakorzenionego w tradycji kolorystycznej. Jednak po wystawie w Arsenale w 1955 roku artysta zaczął odchodzić od realizmu w portretach i pejzażach ku abstrakcji geometrycznej, zabarwionej liryzmem. W połowie lat 70 -tych rozpoczął cykl „Ciało”. Są to kompozycje tworzone często w technice laserunku, przedstawiają syntetyczne, wykadrowane sylwetki pozbawione szczegółów anatomicznych.

Wystawy

Wystawy indywidualne:

 • 1956 – Sopot
 • 1960 – Muzeum Pomorskie, Gdańsk
 • 1960 – Salon Wystawowy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk
 • 1960 – Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, Gdańsk
 • 1964 – Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, Gdańsk
 • 1966 – Zamek, Olsztyn
 • 1966 – Galeria Od Nowa, Poznań
 • 1966 – Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Toruń
 • 1966 – Galeria AP, Kopenhaga
 • 1967 – Stara Kordegarda, Warszawa
 • 1968 – „Nowa Sień”, Praga
 • 1968 – Galeria GTPS- Teatr Wybrzeże, Gdańsk
 • 1970 – 71 – Galeria EL, Elbląg
 • 1971 – KMPiK, Galeria Sztuki Współczesnej, Toruń
 • 1972 – Foyer Teatru „Wybrzeże”, Gdańsk
 • 1974 – Galeria „Sień Gdańska”, Gdańsk
 • 1975 – Palazzo dell Arengario, Mediolan
 • 1975 – Palazzo Lascaris, Turyn
 • 1977 – Gdańska Galeria Sztuki Współczesnej „Art”, Gdańsk
 • 1977 – KMPiK, Galeria Sztuki Współczesnej, Toruń
 • 1977 – Instytut Kultury Polskiej, Sztokholm
 • 1979 – Galeria Münsterberg, Bazylea
 • 1980 – Galeria BWA „Pod Wodnikiem”, Gdańsk
 • 1980 – BWA, Sopot
 • 1981 – Galeria Hotel de Ville, Genewa
 • 1982 – Palazzo Bagatti Valsecchi, Mediolan
 • 1985 – Galeria'85, Gdańsk
 • 1986 – Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg
 • 1986 – Galeria BWA „Pod Wodnikiem”, Gdańsk
 • 1986 – Ratusz, Frankenthal
 • 1987 – Zachęta, Warszawa
 • 1987 – Galeria Sztuki Współczesnej, Olsztyn
 • 1988 -  XLIII Biennale Sztuki w Wenecji
 • 1990 – Maison des Baillis, Rodemack (Francja)
 • 1992 – Galerie id der alten Schule Burgfelden, Niemcy
 • 1997 – Biuro Wystaw Artystycznych, Gorzów Wielkopolski
 • 1997 – BWA Zielona Góra
 • 1999 – „Malarstwo – Władysław Jackiewicz”, Muzeum Narodowe, Odział Sztuki Współczesnej „Pałac Opatów”, Gdańsk
 • 2001 – Galeria „Klucznik”,Gdańsk
 • 2003 – Galeria „Refektarz”, Kartuzy
 • 2004 – Galeria STS, Sopot
 • 2004 – Galeria „Alternatywa”, Gdańsk
 • 2004 – Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
 • 2010 – Galeria Pryzmat – ZPAP, Kraków
 • 2013 – „Tajemnice ciała”, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Poznań
 • 2013 – Teatr Wybrzeże, Gdańsk
 • 2014 – „Wystawa prac malarskich z okazji 90 urodzin prof. Władysława Jackiewicza", ASP Mała Aula Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk

Wystawy Zbiorowe:

 • 1952 – III Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa
 • 1953 – Polskie Malarstwo, Bukareszt; Berlin
 • 1953 – X-lecie Ludowego Wojska Polskiego w twórczości plastycznej (II nagroda zespołowa)
 • 1953 – Wystawa 5 młodych plastyków Wybrzeża, Strzelnica św. Jerzego w Gdańsku
 • 1953 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, Sopot
 • 1954 – IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa
 • 1955 – Wystawa Młodej Plastyki w Arsenale, Warszawa
 • 1956 – Salon „Po prostu”, Warszawa
 • 1956 – Wystawa Młodej Plastyki Polskiej, Berlin, Lipsk
 • 1957 – X FSP – I Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, Sopot (wyróżnienie)
 • 1958 – XI FSP – II Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, Sopot (nagroda)
 • 1958 – Wystawa prac artystów Okręgu Gdańskiego ZPAP, CBWA, Zakopane, Lublin, Poznań
 • 1958 – Wystawa prac artystów Okręgu Gdańskiego ZPAP, PDS, Bydgoszcz
 • 1959 – XII FSP – III Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, Sopot (nagroda)
 • 1959 – XII FSP – Wystawa 28 Malarzy i Rzeźbiarzy z Wybrzeża, Sopot
 • 1959 – Wystawa międzynarodowa, Rzym
 • 1960 – „Polski ruch rewolucyjny w sztuce”- wystawa prezentowana w wielu miastach w Polsce m.in. w Częstochowie, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Koszalinie, Opolu, a następnie za granicą: Czechosłowacja, Chiny, Węgry, Rumunia, ZSRR, NRD, Wietnam
 • 1960 – „5-ciu malarzy gdańskich”, Muzeum Pomorskie, Gdańsk
 • 1961 – Polskie Dzieło Plastyczne w XV -lecie PRL, MN, Warszawa (wyróżnienie)
 • 1961 – XIV FSP – Jubileuszowy Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1962 – XV FSP- Wystawa 5 Malarzy BWA, Sopot
 • 1962 – I Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
 • 1964 – „XX lat PRL w twórczości plastycznej”, BWA, Sopot i Zachęta, Warszawa
 • 1964 – „Plastycy szkołom 1000-lecia”, BWA, Sopot
 • 1964 – Wystawa międzynarodowa, Mus'e d'art moderne, Paryż
 • 1964 – „6-ciu polskich malarzy”, Washington Gallery of Art, Washington
 • 1965 – II Wystawa Plastyki i Sympozjum "Złote Grono", BWA, Zielona Góra (wyróżnienie)
 • 1965 – „XX lat PRL w twórczości plastycznej”, Warszawa (nagroda)
 • 1965 – Porównania I, BWA, Sopot
 • 1965 – „Konfrontacje 65”, Elbląg
 • 1965 – Wystawa prac członków ZPAP Okręgu Sopockiego, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź; Pałac Młodzieży, Katowice; BWA, Opole; Muzeum, Racibórz; BWA, Lublin
 • 1965 – „Malarze Sopoccy”, Klub Studencki, Poznań
 • 1965 – Festiwal Sztuki Polskiej- wystawa Współczesnej Sztuki Polskiej, Centro di Artes Visuales del Instituto do Tella, Buenos Aires; Salon de Bellas Artes, Montevideo; Museode Arte Moderno Bosque de Chapultepec, Meksyk; Palacio de Bellas Artes, Santiago de Cuba, Hawana
 • 1965 – Wystawa 37 polskich artystów, Muzeum w Tel Avivie, Pawilon Heleny Rubinstein, Tel Aviv
 • 1965 – Wystawa 6 polskich malarzy, Waschington Gallery of Art, Waszyngton
 • 1966 – Wystawa "Złotego Grona", BWA, Zielona Góra
 • 1966 – Festiwal Sztuk Pięknych, Dom Artysty Plastyka, Warszawa (srebrny medal)
 • 1966 – „Trzy pokolenia”, Dwór Artusa, Gdańsk
 • 1967 -  Spotkania krakowskie, Salon BWA, Kraków
 • 1967 – XX FSP – Salon XX-lecia Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1967 – Dni Kultury Polskiej w Kantonie Neuchâtel – Współczesna Sztuka Polska malarstwo, tkanina, plakat, Museé de la Chaux de Fonds
 • 1967 – Wystawa współczesnego malarstwa polskiego, Muzeum Sztuk Pięknych, Nancy; Sala Uluv, Praga; Muzeum Sztuki Współczesnej, Belgrad; Lublijana; Zagrzeb- Wystawa malarstwa i rzeźby krakowskich i gdańskich artystów, Dom Sztuki, Brno
 • 1968 – Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa (srebrny medal)
 • 1968 – Wystawa współczesnego malarstwa polskiego 1917-1967, Kunsthalle, Kilonia
 • 1969 – IV Wystawa i Sympozjum „Złote Grono'69” BWA, Zielona Góra (nagroda I stopnia Grand Prix)
 • 1969 – XXII FSP – Ogólnopolska wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki „Porównania III”, BWA, Sopot
 • 1969 – Międzynarodowy konkurs plastyczny, Guadenzio Ferrari Sathia, Turyn (I nagroda złoty medal)
 • 1969 – Wystawa malarstwa artystów Wybrzeża, Konstmeseet, Ystad; Kalmar; Pawilon Sztuki, Karlshmm
 • 1970 – „Lenin i jego idea”- wystawa polskiej grafiki współczesnej z okazji 100 rocznicy urodzin W.I. Lenina, Zachęta, Warszawa
 • 1970 – Wystawa prac laureatów IV„Złotego Grona”, BWA, Zielona Góra
 • 1970 – „Malarstwo w PRL”, MN, Warszawa
 • 1970 – 25 -lecie Okręgu Gdańskiego ZPAP, Dwór Artusa, Gdańsk
 • 1971 – XXIV FSP – „Porównania IV”, BWA, Sopot
 • 1971 – Quadriennale Scenografii – wystawa oprawy scenicznej do dzieł W. Shakespear'a, Praga
 • 1971 – Wystawa 4 gdańskich artystów, Północno – Holenderskie Centrum Sztuki, Bergen
 • 1972 -  Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej „Człowiek i jego świat”, Montreal
 • 1972 – Wystawa polskiego malarstwa, Kunsthalle,Helsingfors; Konstmuseet, Tampere
 • 1972 – Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP, Pont l'Èvègne, Francja
 • 1972 – Ogólnopolska wystawa malarstwa „Kopernik Kosmos”, Muzeum Okręgowe, Toruń
 • 1973 – „Porównania5”, BWA, Sopot
 • 1973 – Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Bydgoszcz
 • 1973 – Wystawa prac artystów Wybrzeża, Galeria DESA, Warszawa
 • 1973 – IV Międzynarodowy Salon Sztuki w Bazylei, Szwajcaria
 • 1974 – 30 lat malarstwa w PRL, BWA, Katowice
 • 1974 – Wystawa Sztuki Polskiej, Polska 74, Grupa – Park, Essen
 • 1975 – Ogólnopolska wystawa „Wizerunek kobiety”, BWA, Sopot (I nagroda w dziale malarstwa)
 • 1975 – Wystawa z okazji Konkursu Chopinowskiego, foyer Filharmonii Narodowej, Warszawa
 • 1976 – Postawy twórcze w środowisku gdańskim, Zachęta, Warszawa
 • 1977 – Postawy twórcze w środowisku gdańskim, Galeria Awangarda, Wrocław
 • 1977 – Wystawa malarstwa grupy artystów gdańskich, Montreal
 • 1977 – Wystawa prac plastyków Okręgu Gdańskiego ZPAP, Warleberger Hof, Kilonia
 • 1978 – XXXI FSP – „Prezentacje I” i Ogólnopolska wystawa malarstwa i grafiki „Wizerunek człowieka współczesnego”, BWA, Sopot
 • 1978 – Polska Sztuka Współczesna, Grenen Meseet, Axel
 • 1979 – Wystawa „Laureaci Nagród Państwowych i Ministra Kultury i Sztuki przyznanych w 35 -leciu PRL”, Zachęta, Warszawa
 • 1979 – Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Berlin
 • 1979 – Wystawa „Erotyka”, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
 • 1979 – Wystawa malarstwo, rzeźba, grafika środowiska gdańskiego, Ratusz, Manheim
 • 1979 – Wystawa 12 polskich artystów, Stadt Galerie Atena, Gelsenkirchen
  Wystawa sztuki polskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Museum in. St. Annen-Kloster, Lubeka
 • 1979 – Współczesna sztuka środowiska gdańskiego, Locarno; Biblioteka Miejska Höganä; Muzeum Rosyjskie, Leningrad
 • 1979 – Wystawa malarstwa polskiego, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Lipsk
 • 1979 – 35 lat malarstwa w PRL, MN, Poznań; Zachęta, Warszawa
 • 1980 – V Międzynarodowe Biennale Malarstwa Koszyce'80, Koszyce
 • 1982 – XI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1985 – Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie, BWA, Wrocław
 • 1985 – II Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych „Interart 85”, Poznań
 • 1986 – VI Triennale Indyjskie, New Delhi
 • 1986 – „Życie ludzkie los ziemi”- wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby z okazji Kongresu Intelektualistów w obronie pokojowej przyszłości świata, Zachęta, Warszawa
 • 1986 – Ogólnopolska wystawa malarstwa i grafiki członków Związku Malarzy i Grafików, Zachęta, Warszawa
 • 1986 – Art Festival , Bagdad (nagroda)
 • 1986 – Współczesne malarstwo polskie, Centro Studi di Arte e Cultura di Napoli, Neapol
 • 1987 – „Siedmiu z Gdańska”, Centrum Sztuki Bergen (Holandia)
 • 1988 – „Dziesięciu polskich malarzy”, Atheneum Art Gallery, Ateny
 • 1992 – Gdańska sztuka w Kilonii „Sześciu malarzy z Gdańska”, Naestered (Dania)
 • 1993 – Gdańska sztuka, Miejskie Muzeum Waldkraiburg (Niemcy)
 • 1993 – „Trzech malarzy z Gdańska”, Atelier Spreng, Bern (Szwajcaria)
 • 2002 – „Mistrz i Uczniowie”, Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg
 • 2002 – „Wizja lokalna. Pokolenia”, Gdańsk
 • 2011 – 100-lecie Polskich Artystów Plastyków, PGS w Sopocie
 • 2013 – „Mistrzowie. Polscy artyści z Biennale w Wenecji”, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej , Poznań
 • 2013 – „Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk
 • 2014 – „MISTRZOWI” wystawa prac studentów i asystentów prof. Władysława Jackiewicza , Galeria „Punkt” Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk

Nagrody i odznaczenia

 • 1968 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1969 – nagroda I stopnia MKiS
 • 1969 – Zasłużony Działacz Kultury
 • 1971  – nagroda II stopnia MKiS
 • 1973 – Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski
 • 1974 – nagroda Wojewody Gdańskiego
 • 1974 – medal 30-lecia Polski Ludowej
 • 1974 – nagroda I stopnia MKiS
 • 1975 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1977 – nagroda PWSSP za opracowanie elementów plastycznych dla Klubu Oficerskiego w Malborku
 • 1979 – nagroda I stopnia MKiS
 • 1980 – nagroda Prezydenta Miasta Gdańska
 • 1980 – nagroda I stopnia MKiS
 • 1985 – nagroda I stopnia MKiS
 • 1982 – nagroda II stopnia MKiS
 • 1997 – nagroda Wojewody Gdańskiego
 • 2004 – Pomorska Nagroda Artystyczna
 • 2007 – nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2006 rok
 • 2012 – medal św. Wojciecha
 • 2014 – nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury z okazji 90 -tych urodzin artysty

Film o prof. Władysławie Jackiewiczu autorstwa prof. Jacka Popka

 

Źródła

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, 1945-1965 (red. J. Wnuk), Warszawa, 1966.
Władysław Jackiewicz: malarstwo: katalog (red. J. Charzyńska, B. Purc-Stępniak), Gdańsk, [1999].
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005: tradycja i współczesność (układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński; Muzeum Narodowe w Gdańsku), Gdańsk, 2005.
Archiwum ASP.

 

Oprac. Anna Polańska