Jerzy Krechowicz | 1996–2002

Jerzy Krechowicz | 1996–2002

Jerzy Krechowicz

Jerzy Krechowicz | 1996–2002

„To, co nas w jakiś sposób porusza, inspiruje i zapada w pamięć, czy też to, co przypadkiem staje się dopełnieniem jeszcze nie w pełni sformułowanej idei – jest właściwie zbiorowym doświadczeniem nas wszystkich. Niekiedy prawie zupełnie nieczytelnym i każde przybliżenie odsłania kolejne niejasności. Czasem to impuls ledwie dający się zarejestrować, podobnie jak i dziesiątki innych, czasem gwałtowny niczym szarżująca ciężarówka. Nawarstwiają się, sumują i czasami przeradzają w pewność, która wprawdzie niewiele mówi, za to bardzo wiele sugeruje. W moim przypadku najwidoczniej również i te źle odczytane impulsy złożyły się w niewątpliwie autystyczny przymus stałego eksperymentowania. I choć ostatnio moje imaginarium mieści się już tylko w szufladzie, nadal bywam w samym środku labiryntu.”

Urodzony w 1937 roku w Tokach koło Zbaraża. Studiował malarstwo w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom w pracowni profesora Stanisława Borysowskiego obronił w 1962 roku. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i form pokrewnych. Mieszka i pracuje w Gdańsku.