Witosław Czerwonka

Witosław Czerwonka

Witosław Czerwonka

Witosław Czerwonka

„Wszelkie systemy wartościowania sztuki nie mają sensu. Ona wartościuje się sama, w kolejnych odwołaniach, późniejszych realizacjach, dalszym jej funkcjonowaniu, dalszym rozwijaniu jej idei.(...) Czym zatem jest sztuka? Sztuka jest sublimacją tęsknot, marzeń, gestów nieznajdujących oddźwięku w zachowaniach społecznych w skali makro (takich jak polityka, zmiana obyczajów, zachowań codziennych). Sztuka jest emanacją utajonych marzeń ludzkości o świecie niepodlegającym naciskom i przemocy dnia codziennego. Oczywiście to, co odbieramy jako sztukę powszechnie rozumianą (z rynkiem sztuki, jej rolą i sądami o niej), to tylko pozory albo zaledwie powierzchowny mechanizm działania artysty.” Fragmenty tekstu Witosława Czerwonki „Czym jest sztuka”, 2006 r.

Urodzony w 1949 roku we Wrocławiu, zmarł w 2015 roku w Gdańsku. Studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1967–1972, dyplom w Pracowni Malarstwa profesora Jacka Żuławskiego oraz w Pracowni Projektowania Graficznego doc. Witolda Janowskiego. W latach 1978–1980 wraz z Adamem Harasem i Jerzym Ostrogórskim założył i prowadził galerię sztuki konceptualnej AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. W latach 1980–1982 współtworzył z doc. Romanem Usarewiczem nowatorski program Pracowni Podstaw Projektowania, który rozwijał i prowadził z Wojciechem Zamiarą do roku 1993. Na bazie tych doświadczeń w końcu lat 80. powstała Pracownia Intermedialna PI, którą kierował do 2015 roku. W 2000 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1990–1993 pełnił funkcję Prorektora, a w latach 1993–1999 Dziekana Wydziału Malarstwa i Grafiki. Od 2000 roku kierował Pracownią Przestrzeni Audio Video na Wydziale Rzeźby. Uprawiał malarstwo, grafikę i rysunek oraz performance, videofilmowanie, instalacje i videorzeźby.