Stefan Listowski

Stefan Listowski

Stefan Listowski

Stefan Listowski

ur. 10 listopada 1902 w Mońkach, zm. 19 stycznia 1987 w Sopocie

Architekt studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom uzyskał w roku 1931. Przed i po dyplomie pracował w pracowni prof. Bohdana Pniewskiego w charakterze projektanta i kierownika pracowni. Do roku 1939 wykonywał wiele projektów budynków użyteczności publicznej. W 1936 roku dostał nominację na stanowisko st. asystenta w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby Monumentalnej. W 1959 r. otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego. Jednocześnie pracował zawodowo w zawodzie inż. architekta i realizował wiele projektów i realizacji. Od 1945 w Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy jako kierownik Wydziału Zabezpieczania Zabytków, a od 1948 roku w gdańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego jako główny specjalista. Bierze udział w odbudowie kościoła Mariackiego. Zaprojektował miedzy innymi budynek Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej i Operę Leśną w Sopocie (1960-1962). W PWSSP pracował od roku akademickiego 1947/1948 do 1973. W 1947/1948 był zastępcą kierownika Wydziału Malarstwa i Architektury prof. Artura Nachta-Samborskiego, a także zastępcą kierownika Wydziału Rzeźby prof. Mariana Wnuka. W tym czasie pracował także na Wydziale Rzeźby w Zakładzie Rzeźby Monumentalnej. Profesor prowadził Pracownię Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Wnętrz. Od roku akademickiego 1949/1950 do 1953/1954, a następnie w latach: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 był dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz, a od roku akademickiego 1960/1961 do 1969 prorektorem uczelni.

Projekty i Realizacje

Obiekty:

  • Klonowa 6/8, Willa dwurodzinna Urbanowicza i Muszyńskiego, Warszawa
  • Madalińskiego Antoniego Józefa (Generała Antoniego Józefa Madalińskiego) 85, Kolonia
  • Spółdzielni Mieszkaniowej (1928) (Projekt 1928 Bohdan Pniewski, realizacja 1929-1931 przy współpracy Stefana Listowskiego. Segmentowe funkcjonalistyczne domki jednorodzinne, obecnie przebudowane z zatarciem cech stylowych), Warszawa
  • Wraz z architektem Jerzym Hrynkiewiczem, Stefanem Osieckim Opracowanie wnętrz MSZ dla lokali (Café Club) i sklepów (Sklep fotograficzny Alfa na ul. Mazowieckiej oraz wnętrza redakcji) „ Wiadomości Literackich”, Warszawa
  • Pawilon Wnętrz na Wystawie Międzynarodowej w Paryżu, w r. 1937 (realizacja)
  • Pawilon polski na Międzynarodowej Wystawie w Nowym Jorku w r. 1939, sala honorowa (realizacja)
  • Hotel „Orbis”, Gdańsk
  • Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskie, Gdańsk
  • Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
  • Operę Leśną w Sopocie (1960-1962), Sopot

Projekty i realizacje wnętrz i umeblowania, min.:

  • Kasyno Oficerskie Marynarki Wojennej na Helu
  • Księgarnia „Domu Książki” (12 obiektów) oraz w Kościerzynie i Elblągu
  • Zakłady Włókiennicze w Łodzi (projekt wnętrz i kolorystyka hal produkcyjnych
  • Pracownie Biura Projektów Przemysłu Papierniczego w Łodzi
  • Instytut Wodny PAN w Oliwie
  • Budynek i sklep „Baltony” w Nowym Porcie
  • Restauracja „Współczesna” w Gdańsku
  • Księgarnia przy ul. Garncarskiej w Gdańsku i inne.
  • Projekt dawnej restauracji „Ermitage”
  • Projekt Sali koncertowej Grand Hotelu
  • Projekt Teatru Dramatycznego w Sopocie, który miał stanąć w miejscu dzisiejszego parkingu przy ul. Chopina

Projekty opracowane:

  • Kościół Opatrzności w Warszawie
  • Bazylika Morska w Gdyni
  • Gmach sądów grodzkich w Warszawie (projekt zrealizowany)
  • Zespół budynków mieszkalnych PKM,
  • Gmach Polskiego Radia

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody w konkursach:

  • 1928 – Konkurs na proj. kiosków i gablot do handlu ulicznego w W-wie – II nagroda (urządzenia do czyszczenia obuwia)
  • Konkurs na pawilon na Międzynarodowej Wystawie w Brukseli
  • Konkurs na zabudowę Targu Węglowego w Gdańsku (praca w zespole) II nagroda
  • Projekt wspólnie z prof. Marianem Wnukiem na konkurs dot. Pomnika wdzięczności dla Armii
  • Radzieckiej w Gdyni (1949 odsłonięty 1953, zdemontowany 1990)

Nagrody i odznaczenia

  • 1966, 1972 – Ministerstwa Kultury i Sztuki I stopnia
  • 1957 – Krzyż Oficerski OOP
  • 1964 – za zasługi dla m. Gdańska
  • Zasłużony Nauczyciel PRL
  • Zasłużony Działacz Kultury

Źródła

Warszawska Szkoła Architektury 1915-1965 – 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1967, Wydanie I.
Wikipedia – Stefan Listowski – http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Listowski
Konkurs na proj. kiosków i gablot do handlu ulicznego w W-wie (prezentacja prac) – "Architektura i Budownictwo" 1928 nr 8.
Wisłocka, I., Awangardowa architektura polska: 1918-1939, Wyd. Arkady, Warszawa 1968. ISBN
Leśniakowska Marta, "Architektura w Warszawie. Lata 1918-1939" Arkada. Pracownia Historii Sztuki.
Leśniakowska Marta, Architektura w Warszawie. Arkada Pracownia Historia i Sztuki, Warszawa 2005, Wydanie III poprawione.
Wnukowa Józefa red., Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1945-1965, [Wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 1965]
Materiały archiwalne do monografii szkoły na 50-lecie, (nie opublikowane).
Materiały z Archiwum Państwowego w Gdańsku .Urząd Wojewódzki Gdańsk. Ogólne Sprawy Szkół plastycznych 1947. Zespół 1164. Numer 1243
Golec, Józef Sopocki album biograficzny, Cieszyn 2008. ISBN 978-83-60431-07-8 s. 144.

http://www.beta.architektura.warszawa.sarp.org.pl/projektant/stefan_listowski,173

Oprac. Anna Zelmańska-Lipnicka