Bolesław Petrycki

Bolesław Petrycki

Bolesław Petrycki

Bolesław Petrycki

ur. 13 czerwca 1929 w Bydgoszczy, zm. 12 kwietnia 1990 w Gdańsku

Architekt wnętrz, projektant mebli. W latach 1947-1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 1952 r. przeniósł się do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie, potem w Gdańsku, gdzie kontynuował studia na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom uzyskał w 1955 r. W latach 1953 – 1955 pracował w „Miastoprojekcie” Gdańsk jako projektant, a od 1956 r. nieprzerwanie, do chwili śmierci w 1990 r., w PWSSP na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Projektowania Mebla i Katedrze Projektowania Architektury Wnętrz. W 1964 r. odbył 4-miesięczny staż w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. W okresie od 1970 do 1978 roku pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a od 1984 do 1988 dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa. W 1981 r. uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego. Prowadził aktywną działalność artystyczną w zakresie projektowania architektury, architektury wnętrz, form przemysłowych i wystawienniczych. Równie ważna była dla niego działalność dydaktyczna. Od roku 1971 prowadził pracownię dyplomującą w Katedrze Projektowania Wnętrz. Był promotorem ponad 90 prac magisterskich. Praca dyplomowa Lecha Tempczyka uzyskała w 1973 r. nagrodę za najlepszą pracę magisterską w konkursie wojewódzkim Wojewody Gdańskiego, a w 1979 r. praca kursowa Grażyny Kilarskiej Nagrodę Rektora za najlepszą pracę kursową. W zespole z prof. A. Hauptem i prof. R. Semką opracował program dydaktyczny dla podstaw projektowania. Był wychowawcą szeregu pracowników dydaktycznych PWSSP (Edmund Homa, Andrzej Tokarski, Andrzej Krzemiński, Lech Tempczyk ,Władysław Piórko). Działał aktywnie w Związku Polskich Artystów Plastyków (kilkakrotny udział w Prezydium Sekcji AW o/Gdańsk, rzeczoznawca z ramienia ZPAP z zakresu architektury wnętrz). Po powstaniu w 1980 r. NSZZ „Solidarność” zaangażował się czynnie w jego działalność. W latach 1980-1981 był wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” PWSSP Gdańsk i delegatem tejże Komisji do rozmów z rządem związanych z projektem ustawy o szkołach wyższych.

Wystawy:

 • 1962 – II Targi Wzornictwa (zakup wzorów mebli), Poznań
 • 1970 – „XXV lat Plastyki w PRL”, Gdańsk
 • 1973 – „Realizacje i propozycje”- wystawa prac pracowników naukowych PWSSP
  Gdańsk, Gdańsk
 • 1975 – „Poszukiwania, propozycje, realizacje” – pokaz prac uczelni plastycznych, Warszawa – Zachęta 
 • 1979 – III Biennale Sztuki Gdańskiej (medal honorowy), Gdańsk

Konkursy

 • 1956 – „Expo 58” Pawilon polski, Bruksela (wyróżnienie dla zespołu)
 • 1961 – meble mieszkalne dla M-4 – zakup, Poznań
 • 1962 – budynek PDT, Gdynia (wyróżnienie dla zespołu)
 • 1973 – „Meble 73”, Poznań – ZPAP, (nagroda)
 • 1974 – „Centrum Techniki Okrętowej” SARP, Gdańsk (I nagroda zespołowa)
 • 1977 – 1978 – Zespół Wyższych Szkół Artystycznych w Poznaniu SARP (wyróżnienie zespołowe)

Realizacje

 • 1953 – 1955 – detale architektoniczne i kowalstwo artystyczne przy odbudowie Głównego Miasta w Gdańsku
 • 1955 – 1956 – sala gimnastyczna szkoły przy ul. Lastadia w Gdańsku
 • 1955 – 1957 – wnętrza i wyposażenie sądów i prokuratury w Białymstoku
 • 1960 – Wystawa „XV-lecie PRL na morzu” – BWA Sopot – w zespole
 • 1964 – Wystawa CPLiA w Biurze Radcy Handlowego w Paryżu
 • 1965 – wnętrza Poczty Głównej w Gdańsku
 • 1966 – 1968 – zespół wnętrz PWSSP w Gdańsku (kier. zespołu: prof. R. Semka)
 • 1967 – 1969 – wnętrza Biblioteki Miejskiej w Sopocie
 • 1970 – pawilon „Centromoru” na Międzynarodowych Targach Poznańskich – w zespole
 • 1970 – 1978 – zespół wnętrz Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej – kierownictwo zespołu
 • 1974 – 1976 – Salon „Moda Polska” w Gdańsku-Wrzeszczu – wnętrza i wyposażenie – w zespole
 • 1976 – 1986 – kompleks wnętrz Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku – w zespole
 • 1978 – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – wnętrza, ekspozycje, opracowanie terenu, akcenty plastyczne – kierownictwo zespołu
 • 1979 – 1985 – Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim – wnętrza, ekspozycja – w zespole
 • 1980 – wystawa konserwatorska „Dwór Artusa” w Gdańsku – kierownictwo zespołu

Projekty

 • 1957 – 1958 – projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego pasażu „Zbrojowni” w Gdańsku – wspólnie z prof. R Semką i L. Kiernickim
 • 1966 – 1969 – projekty armatury oświetleniowej dla zakładu A-23
 • 1967 – 1968 – zespół wnętrz m/s Mazowsze
 • 1959 – 1971 – liczne projekty mebli mieszkalnych

Prace naukowo-badawcze, artystyczno-badawcze indywidualne i zespołowe

 • 1969 – „Wykorzystanie pras dla kształtek typ 800” opracowanie dla technologii giętoklejonej na zlecenie Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek w Warszawie
 • 1970 – opracowanie programu dydaktycznego dla podstaw projektowania na międzynarodowym seminarium kształcenia projektantów w Kazimierzu n. Wisłą w zespole z prof. A. Hauptem i prof. R. Semką
 • 1972 – opracowanie architektoniczno-plastyczne ciągu pieszego Drogi Królewskiej w Gdańsku, praca studyjno-koncepcyjna – kierownictwo zespołu
 • 1973 – „Wyposażenie wnętrz mieszkalnych – studia” – opracowanie na zlecenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Poznaniu – w zespole
 • 1975 – opracowanie studialne zagospodarowania przestrzennego Targu Węglowego w Gdańsku – w zespole

Nagrody i wyróżnienia

 • 1970 – MkiS – II stopnia – zespołowa za prace usprawniające proces dydaktyczny
 • 1971 – MKiS – II stopnia – indywidualna – za działalność artystyczną i naukowo – badawczą
 • 1977 – MkiS – I stopnia indywidualna za działalność dydaktyczno – wychowawczą
 • 1968 – 1985 – Nagrody Rektora PWSSP w Gdańsku za różne zakresy działalności

Odznaczenia

 • 1973 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1975 – Zasłużony działacz Kultury
 • 1979 – Złota Odznaka Ochrony Zabytków

Źródła

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, ISBN 83-88669-91-5.
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1945-1965, [Gdańsk: Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, 1965].
Materiały archiwalne do monografii szkoły (nieopublikowane).
Archiwum ASP w Gdańsku.


Oprac. Małgorzata Dąbrowska