Adam Haras

Adam Haras

Adam Haras

Adam Haras

ur. 8 grudnia 1940 w Kokoszkowach koło Starogardu Gdańskiego, zm. 18 grudnia 2018 „Systematyka barw i kolorów przez wieki całe formułowała jednorodny język kodów, który do dziś zadziwia klarownością, dyscypliną i logiką. Wydaje mi się, że warto rozpoznać te wciąż kuszące możliwości. Znajdowałem i dotąd znajduję powody, by umiejscowić siebie i swoje poczynania między sztywnymi regułami systematyki koloru i barwy – a przywilejem wolności, jaki daje Sztuka...”

Urodzony w 1940 roku w Kokoszkowach koło Starogardu Gdańskiego. Profesor ASP w Gdańsku, prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa oraz Pracownię Podstaw Kompozycji na Wydziale Architektury i Wzornictwa. W swojej twórczości podejmuje różne formy wypowiedzi. W latach 70. tworzył malarstwo i grafikę, następnie formy przestrzenne, gdzie stosował modułowe przekształcenia kształtu i koloru. Z tych doświadczeń w latach 80. wyprowadził systemowe przekształcenia stosując w nich kolor, rysunek oraz fotografię. Doświadczenia te, oparte na logice następstw, zawężone do fizyczności koloru i barwy, pozwalały tworzyć w latach 90. nowe jakości przy użyciu komputera. Następnie nawiązywał do systematyki koloru i barwy oraz ich wymierzalnych wartości. Owa wymierzalność to sprawdzalna metoda przebiegu procesu powstawania, zastosowana została w cyklach Składanie kolorów, Bliżej natury, Bliżej fizyki, które powstają po roku 2000. W dydaktyce zajmował się aspektami koloru i barwy z wykorzystaniem różnych mediów.