2017 | 1. Rocznica Śmierci

2017 | 1. Rocznica Śmierci

2017 | 1. Rocznica Śmierci | Wiesław Debski

2017 | 1. Rocznica Śmierci

1 lipca 2017 r. przypada 1. Rocznica Śmierci prof. Wiesława Debskiego, grafika, malarza i pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

Pracował na uczelni do 2002 roku, jako kierownik Pracowni Grafiki Warsztatowej.

Przejdź do biogramu