2008 | 10. Rocznica Śmierci

2008 | 10. Rocznica Śmierci

2008 | 10. Rocznica Śmierci | Franciszek Duszeńko

2008 | 10. Rocznica Śmierci

11 kwietnia 2008 r. przypada 10. Rocznica Śmierci prof. Franciszka Duszeńko, rzeźbiarza i pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

W roku 1950 rozpoczął pracę pedagogiczną w PWSSP w Gdańsku, gdzie prowadził Pracownię Rzeźby. W latach 1960-1964 pełnił funkcje dziekana Wydziału Rzeźby a w latach 1981-1987, rektora uczelni. Od 1987 r. do 1996 r. kierował Katedrą Rzeźby i Rysunku. Na prośbę władz gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych do roku 2001 sprawował opiekę nad przygotowującymi dyplom młodymi rzeźbiarzami. Jest autorem wielu pomników m.in. Pamięci Ofiar Obozu Zagłady w Treblince (wspólnie z A.Hauptem), Bohaterów Westerplatte (wspólnie z A.Hauptem i H. Kitowskim), Polskich Artylerzystów w Toruniu.

Przejdź do biogramu