1998 | 20. Rocznica Śmierci

1998 | 20. Rocznica Śmierci

1998 | 20. Rocznica Śmierci | Kazimierz Śramkiewicz

1998 | 20. Rocznica Śmierci

7 listopada 1998 r. przypada 20. Rocznica Śmierci prof. Kazimierza Śramkiewicza, malarza i pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

Od 1958 do 1963 roku zajmował stanowisko prodziekana Wydziału Malarstwa. Następnie w latach 1964-1967 pełnił funkcję prorektora. Od 1965 do 1968 roku był kierownikiem Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa, a później, aż do 1984 roku prowadził pracownię malarską w Katedrze Malarstwa i Rysunku. W latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Rzeźby, a potem dziekanem tego wydziału (1975-1978). W 1978 roku został ponownie powołany na stanowisko dziekana Wydziału Malarstwa Rzeźby i Grafiki jednak już rok później zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów zdrowotnych.

Przejdź do biogramu