1993 | 25. Rocznica Śmierci

1993 | 25. Rocznica Śmierci

1993 | 25. Rocznica Śmierci | Jerzy Zabłocki

1993 | 25. Rocznica Śmierci

20 stycznia 1993 r. przypada 25. Rocznica Śmierci prof. Jerzego Zabłockiego, malarza, grafika i pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

Pod koniec lat 60-tych był współorganizatorem tworzenia na uczelni studiów grafiki użytkowej. W 1970 roku Zabłocki został kierownikiem, powstałej Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Architektury Wnętrz, a od 1971 roku na Wydziale Projektowania Plastycznego. W latach 1971-1974 był prodziekanem Wydziału Projektowania Plastycznego. W 1973 roku został zatrudniony, w redakcji Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Gdańsku, na stanowisku kierownika artystycznego. Od 1974 roku do 1981 roku był prorektorem do spraw nauczania i spraw studenckich. W latach 1978-1984 kierował Katedrą Malarstwa. Był dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki (1984-1987). W latach 1987-1990 pełnił funkcję rektora.

Przejdź do biogramu