1988 | 30. Rocznica Śmierci

1988 | 30. Rocznica Śmierci

1988 | 30. Rocznica Śmierci | Hanna Żuławska

1988 | 30. Rocznica Śmierci

26 grudnia 1988 r. przypada 30. Rocznica Śmierci Hanny Żuławskiej, malarki, ceramika i pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademii Sztuk Pięknych). Jest jedną z założycieli dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Hanna Żuławska utworzyła pierwszą pracownie specjalistyczną ceramiki w PWSSP w Sopocie, dając tym samym początek rozwoju owej dziedziny rzemiosła artystycznego na Wybrzeżu. W latach 1964-1966 pełniła funkcję dziekana Wydziału Rzeźby na gdańskiej PWSSP, równocześnie kierując Katedrą Ceramiki Artystycznej. Od 1971 r. przez sześć lat prowadziła pracownię ceramiki artystycznej na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

Przejdź do biogramu