1988 | 30. Rocznica Śmierci

1988 | 30. Rocznica Śmierci

1988 | 30. Rocznica Śmierci | Stanisław Teisseyre

1988 | 30. Rocznica Śmierci

2 stycznia 1988 r. przypada 30. Rocznica Śmierci prof. Stanisława Teisseyra, malarza, scenografa i pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

W 1950 roku podjął pracę w pracowni malarstwa na Wydziale Malarstwa PWSSP w Sopocie, obejmując równocześnie stanowisko profesora i prorektora. Od 1951 do 1962 roku był jej rektorem, prowadząc równocześnie pracownię malarstwa. Po 1962 roku został dziekanem Wydziału Malarstwa.

Przejdź do biogramu