1968 | Jubileusz | 50-lecie Pracy

1968 | Jubileusz | 50-lecie Pracy

1968 | Jubileusz 50-lecie Pracy | Witold Węgrzyn

1968 | Jubileusz | 50-lecie Pracy

W tym roku obchodzimy Jubileusz 50-lecia pracy Pana Witolda Węgrzyna, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mentora i opiekuna artystycznego kilku pokoleń studentów.

Witold Węgrzyn – rocznik 1945. Artysta fotografik, członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Związku Polskich Artystów Fotografików, utytułowany Artystą przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej (FIAP). Wychowanek nestorów trójmiejskiej fotografii – Bolesławy i Edmunda Zdanowskich.
W 1964 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie, specjalizacja fotografia artystyczna. W 1968 r. zadebiutował pierwszą indywidualną wystawą fotograficzną (Klub BPBK Gdańsk). W 1971 r. został przyjęty do ZPAF i otrzymał tytuł Artysty Fotografika. Współtworzył razem z Leszkiem Brogowskim i Pawłem Borkowskim konceptualną galerię fotografii „GN”, działającą w l. 1977-1981. Jego dorobek artystyczny to 27 wystaw indywidualnych i udział w ponad 360 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w: Argentynie, Australii, Chinach, Hiszpanii, Japonii, Meksyku, USA, podczas których otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nadal wystawia i uprawia fotografię artystyczną. Za swoją działalność otrzymał odznaczenia i nagrody m.in. indywidualne MKiS (1978, 1989) oraz Brązowy Krzyż Zasługi „Zasłużony Działacz Kultury” (1979), medal im. Jana Bułhaka za działalność artystyczną ZPAF (1985), nagrodę MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009). Był wyróżniony nagrodami rektorskimi za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, pracy artystycznej i zaangażowanie w kreowanie wizerunku Uczelni.
Przez ponad pięćdziesiąt lat zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Rozpoczął pracę 1 marca 1968 r. w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku jako technik fotografii, a następnie starszy technik fotografii, wykładowca, by w 2010 r. będąc starszym wykładową odejść na emeryturę. Zaprzestanie pracy zawodowej w ASP w Gdańsku nie spowodowało utraty kontaktów z macierzystą Uczelnią. Nadal aktywnie bierze udział w życiu Akademii, od 2014 r. jest zaangażowany w projekt opracowywania zdjęć z Archiwum Fotografii ASP w Gdańsku. Rozpoczynając pracę w PWSSP bardzo szybko dał się poznać jako wyjątkowy artysta i charyzmatyczny pedagog. W 1970 r. w pasażu Wielkiej Zbrojowni miała miejsce jego indywidualna wystawa „PWSSP”. Od 1976 r. kierował Międzywydziałowym Zakładem Fotografii, w l. 2002-2008 Katedrą Mediów. Był pomysłodawcą i organizatorem powołania w 1997 r. w strukturach ASP Wyższych Zaocznych Studiów Fotografii. W tym czasie zaprosił do współpracy wybitnych fotografików i teoretyków sztuki m.in. Waldemara Jamę, Jerzego Olka, Krzysztofa Jureckiego. Wykształcił bardzo wielu absolwentów ASP w Gdańsku, którzy dołączyli do grona artystów, wykorzystujących medium fotograficzne w swojej twórczości.

Anna Polańska

 

Przejdź do biogramu

 

Wystawa archiwalnych fotografii autorstwa Witolda Węgrzyna pt. „Kadry zapisane w pamięci. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w obiektywie Witolda Węgrzyna”.